مکانیسم پلی ساکارید Cyclocarya paliurus در کاهش قند خون موشهای صحرایی مدل دیابت نوع 2

13 ژوئیه 2020 - دیابت نوع 1 و 2 ، انواع اصلی دیابت هستند، در حالی که دیابت نوع 2 بین 90 تا 95 درصد موارد ابتلا به دیابت را شامل می شود، این بیماری یک عامل خطر برای انفارکتوس مغزی، بیماری های قلبی عروقی، کوری و نارسایی کلیوی محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که میکروبیوتای روده ی انسان در بیماریهایی مانند چاقی و دیابت نقش اساسی دارد.

پری بیوتیک ها به عنوان مواد غذایی غیر قابل هضمی تعریف شده اند که می توانند باعث افزایش انتخابی تعداد، رشد و فعالیت گونه های میکروبی در میکروبیوتای روده شوند. استفاده از داروهای گیاهی سنتی چینی در کشورهای آسیایی قدمت هزاران ساله دارد. یکی از جذاب ترین گیاهان دارویی Cyclocarya paliurus است که به عنوان یک فرمولاسیون دارویی در طب سنتی چینی و همچنین بعنوان یکی از مواد تشکیل دهنده ی غذاهای سالم و مکمل های غذایی در چین مورد استفاده قرار می گیرد. در یک مطالعه جدید حیوانی، دانشمندان به بررسی تغییرات ساختاری میکروبیوتای روده و پروفایلهای متابولیتهای مرتبط با آن برای درک مکانیسم ویژه ی پلی ساکارید Cyclocarya paliurus در دیابت نوع 2 پرداختند.

پروفسور Shaoping Nie ، نویسنده ی مسئول این مقاله گفت: این مطالعه اولین شواهد مستقیم را از داخل بدن موشهای صحرایی مدل دیابت نوع 2 ارائه نمود و نشان داد که CP می تواند میکروبیوتای روده و متابولیتهای آن را از چندین مسیر که سبب کاهش دیابت می شوند، تعدیل کند. درمان با پلی ساکارید Cyclocarya paliurus ، باعث افزایش باکتریهای مفید جنسRuminococcaceae UCG-005  گردید، که گزارش شده است جنس اصلی میکروبی برای محافظت در برابر دیابت است.

دکتر Jielun Hu ، یکی از نویسندگان اول این مقاله، گفت: اگرچه مطالعات قبلی نشان داده اند كه پلی ساکارید Cyclocarya paliurus ، گلوكز سرم را كاهش داده و در مدلهای موش اثرات مفیدی بر T2DM داشته است، اما اثرات این پلی ساکارید بر میکروبیوتای روده ی دیابتی، متابولیتها، التهاب، آسیبهای لوزالمعده و هورمونهای سرم کاملاً مورد بررسی قرار نگرفته است.

پرفسور Shaoping Nie ، گفت: در مطالعه ما مشخص گردید که فراوانی بیشتر باکتری های مفید (Ruminococcus)  به دلیل درمان با CP در بهبود دیابت نوع 2 نقش دارد. تغییر در باکتری های مفید جنس Ruminococcaceae UCG-005 ، با بیان Bax و Bcl-2 در پانکراس ارتباط دارد که این دو به نوبه ی خود با التهاب مرتبط هستند. همچنین پلی ساکارید Cyclocarya paliurus ، می تواند 7 مسیر متابولیسمی که از نزدیک با متابولیسم های غذایی (اسیدهای آمینه و پورین) و متابولیسم انرژی (چرخه TCA) مرتبط هستند را بهبود بخشد.

این مطالعه، مکانیسم ویژه ی پلی ساکاریدهای رژیمی را در کاهش دیابت نوع 2 از طریق چند مسیر مرتبط با میکروبیوتای روده و متابولیسم میزبان نشان داد و اطلاعات مهمی را در مورد استفاده احتمالی از پلی ساکاریدCyclocarya paliurus  ، برای پیشگیری از دیابت نوع 2 یا مداخلات درمانی برای این بیماری ارائه نمود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-07-hypoglycemic-mechanism-cyclocarya-paliurus-polysaccharide.html