مکانیزمی که در اختلال در ترمیم زخم در دیابت نقش دارد، کشف شد

26 مارس 2019 - محققان موسسه ی کارولینسکا در سوئد، مکانیزمی را شناسایی کرده اند که می تواند علت اختلال در بهبودی زخم در افراد مبتلا به دیابت را توضیح دهد. محققان نشان دادند زمانی که این مسیر سیگنالینگ در پوست موشهای دیابتی مسدود شود، ترمیم زخم بهبود می یابد. نتایج این مطالعه در مجله ی علمی PNAS منتشر شده است.

زخم پای دیابتی یکی از عوارض رایج دیابت است و یکی از موضوعات مهم پزشکی، اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. خطر ابتلا به زخم پای دیابتی در طول عمر یک فرد مبتلا به دیابت نوع 1 یا نوع 2 حدود پانزده درصد است. گزینه های درمانی فعلی به دلیل درک ناکافی دانشمندان از مکانیزم های پاتوژنیک آن محدود است.

حال محققان موسسه کارولینسکا یک مسیر سیگنالینگ بین سلولی را یافته اند که نقش مهمی در اختلال در ترمیم زخم ناشی از دیابت بازی می کند. محققان امیدوارند که بر اساس این یافته های جدید بتوانند درمان موثری را برای زخم های پای دیابتی ابداع کنند.

مسیر سیگنالینگ شناسایی شده Notch نام دارد و توسط تعامل بین گیرنده های   Notch1-4و مولکول های هدف آنها در سلول های همسایه فعال می شود. نقش این مسیر سیگنالینگ قبلا در تمایز سلولی، مهاجرت سلولها و ایجاد عروق خونی جدید شناخته شده بود.

در این مطالعه، محققان دریافتند که سیگنالینگ Notch1 در پوست بیماران مبتلا به دیابت و در پوست مدل های موش دیابت نوع 1 و نوع 2 بیش از حد فعال می شود. این مکانیزم از طریق آزمایشات بر روی  سلول های پوست در محیط کشت شناسایی شد. محققان اظهار داشتند که سطح بالای گلوکز موجب فعال ماندن بیش از حد این مسیر سیگنالینگ می شود.

در این مطالعه همچنین، محققان چگونگی بهبود زخمهای دیابتی را با مسدود نمودن این مسیر سیگنالینگ ، بررسی کردند. این امر با استفاده از مواد مهار کننده ی موضعی بر روی زخم های پوستی در موش های دیابتی و مطالعه ی موش های دیابتی که با دستکاری ژنتیکی این مسیر سیگنالینگ در پوست آنها مسدود شده بود، صورت گرفت.

نتایج این بخش از تحقیق نشان داد که مهار موضعی مسیر سیگنالینگ Notch1، به طور قابل توجهی سبب بهبود زخم فقط در حیوانات دیابتی( نه در حیوانات غیر دیابتی) می شود.

نویسنده ی مسئول این مقاله دکتر سرجیو کاترینا، استاد ارشد گروه پزشکی مولکولی و جراحی در موسسه کارولینسکا، می گوید: نتایج ما نشان می دهد که این هدف جدید برای درمان زخم های پای دیابتی، هدفی جالب توجه است. موادی که بر این سیگنالینگ سلولی تاثیر می گذارند، در حال حاضر برای استفاده در سایر بیماری ها توسعه یافته اند، بنابراین کار ما را برای استفاده از این مواد در تحقیقات آتی بر روی انسان ساده تر می کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-03-mechanism-impaired-wound-diabetes.html