موفقیت ورزشی برای پانکراس مصنوعی در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1

 4 سپتامبر 2017- تحقیقات نشان داد که سیستم تحویل انسولین لوپ بسته، در تمرینات ورزشی از قبل برنامه‌ریزی نشده، برای کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 موفق عمل می‌کند.

سیستم پانکراس مصنوعی یا سیستم تحویل انسولین با لوپ بسته، متشکل از یک مانیتور مداوم قندخون (CGM) است که تغییرات مقدار قندخون را تشخیص داده و یک سیگنال خروجی تنظیم شده را به پمپ انسولین ارسال می‌کند و پمپ بر اساس مقدار قندخون، میزان انسولین مورد نیاز را به بدن تحویل می دهد.

تحقیقات پیشین نشان داده است که استفاده از سیستم پانکراس مصنوعی در یک روزعادی و همچنین در شب ایمن و موثر است، اما تاکنون کارآیی این سیستم در طول فعالیتهای بدنی غیر منتظره که می‌تواند قندخون را افزایش یا کاهش دهد، به اثبات نرسیده بود.

حال یک تیم از پژوهشگران اسلوونیایی نشان دادند که سیستم لوپ بسته متوجه‌ی تغییرات قند خون کودکان در طی تمرینات بدون برنامه ریزی قبلی و پس از آن می‌شود. در این کار آزمایی جدید، سیستم لوپ بسته با سیستم لوپ باز مقایسه شد. در سیستم لوپ باز کودک از دستگاه CGMو یک پمپ انسولین استفاده می‌کند اما این دو دستگاه با هم ارتباطی  ندارند.

 کودکانی که از سیستم پانکراس مصنوعی(سیستم لوپ بسته) استفاده می‌کردند، هیچ گونه خطر هایپرگلایسمی را تجربه نکرده و مقدار قندخون آنها در مقایسه با کودکانی که از سیستم لوپ باز استفاده می‌کردند، مدت زمان بیشتری  در محدوده‌ی هدف بود.

محققان می‌گویند: تحویل انسولین از طریق سیستم حلقه‌ی بسته هنگام پروتوکل ورزشی غیر منتظره و پس از آن(که در بیمارستان انجام گردید) بهتر عمل می‌کند، بطوریکه مقدار قندخون این گروه از کودکان در اکثر زمانها در محدوده‌ی هدف بود، بدون اینکه هیپوگلایسمی آنها را تهدید کند.

 این یافته‌ها بر اساس مطالعه‌ی 20 کودک مبتلا به دیابت نوع 1 شامل 11 پسر و 9 دختر که سن آنها 10 تا 17 سال بود، حاصل شد. همه‌ی این افراد از پمپ انسولین برای مدت بیش از 12 ماه قبل از شروع تحقیق استفاده می‌کردند.

 کودکان به دو گروه تقسیم شدند یک گروه از سیستم حلقه‌ی باز(شامل CGMو پمپ انسولین مجزا از هم) و یک گروه از پانکراس مصنوعی یا لوپ بسته (CGMو پمپ انسولین مرتبط با هم) استفاده کردند، سپس با فاصله‌ی یک روز این دو سیستم برای دو گروه تعویض گردید.

در طول یک روز کامل در بیمارستان برای اطمینان از ایمنی کودکان، از آنها خواسته شد به مدت 40 دقیقه در مسابقه ی دو با سرعت زیاد و کم شرکت کنند، تا الگوی شروع و توقف فعالیت ورزشی کودک مشخص شود.

موسسه‌ی خیریه JDRF می‌گوید: اگر چه این مطالعه کوچک است اما شواهدی را ارائه داده است که بیانگر موثرتر بودن و ایمن بودن سیستم لوپ بسته برای فعالیت‌های روز‌مره‌ی کودکان است. محققان انجام مطالعات بیشتر و بزرگتر را برای تایید یافته‌های خود توصیه می‌کنند. نتایج این مطالعه در مجله‌ی Diabetologiaمنتشر گردید.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/sep/exercise-success-for-artificial-pancreas-in-children-with-type-1-diabetes-99998000.html