موشهای ماده نسبت به روزه داری واکنش متفاوتی را نشان می دهند، این نتایج اهمیت مطالعه بر روی هر دو جنس را نشان می دهد

 23 مارس 2020- براساس تحقیقات منتشر شده در ژورنال فیزیولوژی، در پاسخ به روزه داری کوتاه مدت شش ساعته، موش های ماده نسبت به موشهای نر چربی کبدی بیشتری را ذخیره کردند، اما همچنین به نظر می رسد که توان استفاده از این چربی ها در موشهای ماده بهتر است. این ممکن است برای سلامتی مفید باشد، زیرا به طور بالقوه پتانسیل ابتلا به بیماری هایی از جمله دیابت و فشار خون بالا را کاهش می دهد.

روزه داری به عنوان یک مداخله ی بهداشتی مورد حمایت قرار گرفته است، اما ما هنوز نمی دانیم کدام نوع روزه داری بهترین است و برای چه کسانی بیشترین اثرات مفید را بهمراه دارد. روزه داری می توانند از نظر تعداد ساعت و زمان انجام آن در طول روز متفاوت باشد و این عوامل تعیین کننده ی میزان راحتی افراد در تبعیت از آن است.

محققان دانشگاه سیدنی 6 ساعت در شب به مدت چهار هفته موش ها را در شرایط روزه داری قرار دادند. آنها شب را انتخاب کردند زیرا شب زمان فعالیت موش ها است که مشابه با روز برای انسان است.

در بعضی از جنبه ها، نظیر تغییرات در میزان مصرف مواد غذایی، توده ی بدون چربی و متابولیسم گلوکز، موشهای ماده و نر به طور مشابه به روزه داری هر روزه ی کوتاه مدت، پاسخ دادند. با این حال، در نرهایی که بیشتر غذا می خورند، رشد بیشتری داشته و کبد بزرگتری داشتند این پارامترها با دامنه ی گسترده تری تغییر کردند.

دکتر ترزا فریر، از دانشگاه سیدنی گفت: تفاوت اساسی بین جنس ها در ذخیره و استفاده از چربی کبدی در مردان و زنان بود.

بعد از گذشت چهار هفته از روزه داری کوتاه مدت شبانه، موشهای ماده نسبت به مردان چربی کبدی بیشتری ذخیره کردند، اما همچنین پتانسیل استفاده از این چربیها در آنها بیشتر بود به عبارت دیگر در ذخیره ی لیپیدها و در استفاده از آنها نسبت به موشهای نر بهتر عمل کردند. این نشان می دهد که روزه گرفتن به ویژه از نظر سلامت کبد برای خانم ها بیشتر مفید است که احتمال ابتلا به دیابت، فشار خون بالا و بیماری کلیوی را تحت تأثیر قرار می دهد. با این وجود، تحقیقات بیشتری لازم است تا مشخص شود که آیا این نتایج قابل تعمیم به انسان نیز هستند یا خیر.

سامانتا سولون بیت، نویسنده ی ارشد این مقاله، گفت: با مشخص شدن پاسخ های مختلف به روزه داری در موش های نر و ماده ، اهمیت گنجاندن هر دو جنس در مطالعات بالینی پر رنگتر شد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-03-female-mice-differently-fasting-importance.html