موارد جدید کمتری از دیابت نوع 2 در میان افراد بالغی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می کنند، شناسایی شد

10ژوئن 2019 - بر اساس نتایج دو مطالعه که در نشست سالانه ی انجمن تغذیه ی آمریکا ( 8 تا 11 ژوئن در بالتیمور) ارائه شد، موارد جدید کمتری از بیماری دیابت نوع 2 (T2D) در بزرگسالانی که غذاهای گیاهی بیشتری مصرف می کنند، شناسایی شده است و مصرف ویتامین B2 و B6 نیز با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2همراه است.

دکتر Yung Choi، از دانشگاه مینه سوتا و همکارانش تأثیر تغییرات دراز مدت به سمت یک رژیم غذایی گیاه محور را در 2717 بزرگسال جوان شرکت کننده در یک مطالعه کوهورت آینده نگر با 30 سال پیگیری، بررسی کردند. محققان 206 مورد دیابت نوع 2 را طی 10 سال پیگیری بعد از 20 سال شناسایی نمودند. بیشترین افزایش کیفیت غذا در طول 20 سال با "کاهش قابل توجه در خطرT2D" در مقایسه با کاهش اندک در کیفیت رژیم غذایی همراه بود (متوسط یک نمره ی کیفیت رژیم غذایی [APDQS] افزایش 22 امتیازی در مقایسه با کاهش 8 امتیازی؛ نسبت خطر برابر با 0.40). خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در هر 10 درصد افزایش APDQS در طول 20 سال، 23 درصد کاهش یافته بود.

پرفسور Kim V.E. Braun از مرکز پزشکی Erasmus در روتردام هلند و همکارانش تأثیر مصرف ویتامین های  B2، B6، B12، فولات و متیونین (ماده ی مغذی دهنده ی متیل) را بر خطرT2D  با استفاده از داده های سه گروه کوهورت شامل 200،727 بیمار بررسی کردند. محققان 8141 موردT2D  را در طول مدت پیگیری ثبت کردند. در مقایسه با افرادی که در پایین ترین پنجک(quintile) قرار داشتند، در افراد دارای بالاترین پنجک از ویتامین B2 وB6 ، خطر دیابت نوع 2 به ترتیب بمیزان 10 و 11 درصد کمتر بود. ویتامینB12  دریافت شده از منابع غذایی با افزایش خطرT2D (نسبت خطر، 1.11) مرتبط بود، در حالی که ویتامین B12 دریافت شده از مکملها با خطر پایینتر T2D(نسبت خطر برای پنجک 5 در مقابل پنچک 1، برابر با 0.92) همبستگی نشان داد.

پرفسور Braun و همکارانش نوشتند: این که مصرف بیش از حد ویتامین B12 از منابع غذایی، با افزایش خطر T2D همراه است، ممکن است به دلیل مصرف محصولات حیوانی باشد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-06-t2dm-cases-adults-plant-based-diet.html