مهارکننده هایSGLT2 ممکن است خطر نارسایی قلبی را در دیابت نوع 2 کاهش دهند

30 اوت 2019 - به گفته ی محققان، یک گروه از داروهای مورد استفاده در درمان دیابت نوع 2 ، می تواند خطر ابتلا به نارسایی قلبی، حوادث عمده ی قلبی عروقی و مرگ زودرس را کاهش دهد.

مهارکننده های کوترانسپورتر2 سدیم و گلوکز (SGLT2) با کاهش مقدار جذب مجدد گلوکز از کلیه ها به جریان خون کار می کنند به گونه ای که با دفع قند اضافه از طریق ادرار، سطح قند خون را کاهش می دهند.

محققان سوئدی، نروژی و دانمارکی به بررسی تاثیر مثبت این گروه از داروها بر سایر ابعاد سلامت افراد پرداختند.

این یافته ها بر اساس بررسی داده های دارویی بیش از 21000 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 که از آوریل 2013 تا دسامبر 2016 استفاده از مهار کننده های SGLT2 را آغاز کرده بودند، حاصل گردید.

این نتایج پس از آن با تعداد مشابهی از افراد در گروه دیگری که از مهار کننده های DPP4 استفاده می کردند(یک گروه دیگر از داروهای دیابت نوع 2)، مقایسه شد.نتایج اصلی در این مطالعه حوادث عمده قلبی و عروقی (انفارکتوس میوکارد ، سکته مغزی یا مرگ قلبی عروقی) و بستری در بیمارستان برای نارسایی قلبی بود. نتیجه ثانویه ی مهم مرگ و میر بود. در تجزیه و تحلیل اولیه، بیماران بدون در نظر گرفتن اینکه آیا درمان خود را تمام کرده یا قطع کرده بودند، در طول دوره پیگیری تحت نظارت قرار گرفتند.

یافته های این تجزیه و تحلیل نشان داد که استفاده از مهار کننده های SGLT2 خطر نارسایی قلبی را کاهش می دهد، اما با کاهش وقایع مهم قلبی و عروقی همراه نمی باشد.

در گروه مهار کننده ی SGLT2، خطر ابتلا به نارسایی قلبی 34 درصد نسبت به گروه مهار کنندهDPP4  کمتر بود. استفاده از مهارکننده های SGLT2 همچنین با کاهش خطر 20 درصدی مرگ همراه بود.

در یک تجزیه و تحلیل اضافی، محققان خطرات را فقط در مواردی که بیماران مصرف این دارو را ادامه داده بودند( قطع نکرده بودند)، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این تجزیه و تحلیل دوم نشان داد که استفاده از مهارکننده های SGLT2، خطر نارسایی قلبی و حوادث عمده قلبی عروقی را کاهش می دهد.

محقق اصلی این مطالعه دکترBjörn Pasternak ، دانشیار گروه پزشکی انستیتوی کارولینسکا در سولنا گفت: مطالعه ی ما نشان می دهد که مهارکننده های SGLT2 با منافع قلبی و عروقی برای یک گروه گسترده تر از بیماران در مراقبت های معمول بالینی، ارتباط دارد. این نتیجه ی بسیار مهمی است که ما معتقدیم ممکن است مورد توجه بیماران و همچنین مقامات دارویی و پزشکان قرار گیرد.

 این نتایج در درجه اول قابل استفاده برای dapaglifozin است که عمده ترین نوع مهار کننده ی SGLT2 مورد استفاده در اسکاندیناوی در طول این مطالعه بود. این مطالعه یک مطالعه مشاهده ای است ، به این معنی که نمی توان یک رابطه ی علیتی را از آن استنباط کرد، اما این یافته ها، بینش های مشابهی را که از سال 2017 شکل گرفته است، گسترش داد.

نتایج این مطالعه درThe BMJ منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/aug/sglt2-inhibitors-may-reduce-heart-failure-risk-in-type-2-diabetes,-research-shows-92627977.html