مهارکننده های SGLT-2 ممکن است خطر ابتلا به کتواسیدوز دیابتی را افزایش دهند

29 ژوئیه 2020 - براساس مطالعه منتشر شده در Annals of Internal Medicine ، استفاده از مهارکننده های کوترانسپورتر 2 سدیم - گلوکز(SGLT-2)  با افزایش خطر ابتلا به کتواسیدوز در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، همراه می باشد.

دکتر Antonios Douros ، و همکارانش از دانشگاه McGill در مونترال، 208.757 کاربر جدید مهارکننده ی SGLT-2 را با 208.757 فرد دریافت کننده ی مهار کننده های گیرنده دیپپتیدیل پپتیداز 4 (DPP-4) ، برای خطر ابتلا به DKA در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، مقایسه کردند. داده های مورد استفاده در این آنالیز از هفت استان در کانادا و انگلستان جمع آوری شد.

محققان دریافتند كه در طی 370.454 سال-فرد پیگیری، 521 بیمار دچار DKA شده بودند (نرخ بروز ، 1.40 در هزار نفر - سال). خطر ابتلا به DKA در ارتباط با مهار کننده های SGLT-2  در مقابل مهارکننده های DPP-4 بیشتر بود (نرخ بروز ، 2.03 در مقابل 0.75 ؛ نسبت خطر ، 2.85). نسبت خطر خاص مولکولی به ترتیب برای dapagliflozin ، empagliflozin  و canagliflozin برابر با 1.86، 2.52 و 3.58 بود. این ارتباط براساس سن و جنس تغییر نکرد. به نظر می رسد دریافت قبلی انسولین، این خطر را کاهش می دهد.

نویسندگان اظهار داشتند: از آنجایی که اثرات مفید مهارکننده های SGLT-2 در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و کلیوی احتمالاً میزان مصرف آنها را در سالهای بعد افزایش خواهد داد، پزشکان باید از خطر بروز DKA به عنوان یک اثر منفی بالقوه آگاه باشند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-07-sglt-inhibitors-diabetic-ketoacidosis.html