مهار یک آنزیم کلیدی برای جلوگیری از رتینوپاتی یا درمان آن در موش‌ها

13 دسامبر 2017- یک مطالعه‌ی شش ساله بر روی التهاب شبکیه در رتینوپاتی دیابتی، عملکرد یک آنزیم را در ایجاد این بیماری در موش، اثبات کرد.

 رتینوپاتی یکی از عوارض دیابت است که به دلیل تخریب عروق خونی کوچک در شبکیه به دلیل بالا بودن طولانی مدت قندخون ایجاد می‌شود.

 در این مطالعه‌ی جدید به رهبری دانشمندان دانشگاه Goethe در آلمان، بر درک ویژگی‌های مشترک رتینوپاتی دیابتی و در حقیقت التهاب عروق شبکیه تمرکز شد.

التهاب شبکیه منجر به تغییراتی ساختاری می‌شود که بر جریان خون و اکسیژن در مویرگ‌های شبکیه  تأثیر گذاشته و سبب افزایش خطر رتینوپاتی پرولیفراتیو و نابینایی می‌شود.

محققان راههایی را برای افزایش سطح یک ترکیب بافتی با اثرات ضد التهابی به منظور توقف این فرایندها در شبکیه و حفظ بینایی آزمایش کردند.

غلظت این ترکیبات که به عنوان fatty acid epoxides شناخته می‌شوند، توسط مهار عملکرد آنزیمی بنام اپوکسیدهیدرولاز (sEH) تعدیل می‌شود.

آنزیم sEH با شکستن مولکولهای اسیدهای چرب اپوکسیدی، آنها را به ترکیبات مضری تبدیل می‌کنند که باعث از بین رفتن سلولهای پوشاننده ی جدار مویرگهای شبکیه می‌شود.

درانسان، مهار آنزیم sEH پیش از این برای درمان پرفشاری خون و بیماری قلبی بررسی شده است اما تاکنون تأثیر مهار این آنزیم بر شبکیه مورد بررسی قرار نگرفته است.

 تحقیقات اولیه‌ی انجام نشان داده است که شدت رتینوپاتی در انسان با بیان بالاتر آنزیم sEH در شبکیه ارتباط دارد. در مطالعه‌ی اخیر محققان نشان دادند که چگونه sEH می‌تواند شبکیه را در موشهای دیابتی و حیواناتی که به تولید بیش از حد این آنزیم می‌پردازند، تخریب کند.

محققان توانستند مهار کننده‌ای را برای این آنزیم تولید کنند که از ایجاد رتینوپاتی در موشهای دیابتی جلوگیری می کند. آنها معتقدند مهار آنزیم sEH در انسان می‌تواند باعث کاهش التهاب و کاهش  آسیب‌های عروقی در شبکیه شود. به طورکلی، این یافته‌ها نشان می‌دهد که توسعه‌ی داروهای مهار کننده‌ی جدید با هدف مهار آنزیم sEH می‌تواند از رتینوپاتی جلوگیری و یا آنرا درمان کند. یافته‌های این تحقیق در مجله‌ی Nature منتشر گردید.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/dec/blocking-key-enzyme-prevents-development-of-retinopathy-in-mice-98550735.html