معاینات سالانه‌ی سلامت و افزایش طول عمر افراد مبتلا به دیابت

13 ژوئیه 2017- معاینات سالانه می‌تواند باعث افزایش طول عمر افراد مبتلا به دیابت درمقایسه با افرادی شود که برای چنین معایناتی مراجعه نمی‌کنند.

 ممیزی ملی دیابت درسالهای 2015 تا 2016 درانگلیس نشان داد که شرکت در چک آپ های سالانه که توسط سازمان NICE برای یک دوره‌ی هفت ساله توصیه شده است، به افزایش طول عمر افراد مبتلا به دیابت کمک کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر این افراد، در مقایسه با افرادی که برای این چک آپ‌ها مراجعه نمی‌کردند، دو برابر کاهش یافته است. این افرایش امید به زندگی برای زنان و مردان در تمام سنین مشاهده می شود.

در این تحقیق تنها سه معیار مراقبتی آنالیز گردید: هموگلوبین A1c، فشارخون و میزان چربیهای خون و چک آپ کامل مراقبتی شامل اندازه‌گیری سالانه ی هر سه‌ی این موارد برای مدت هفت سال بود.

گزارش اخیر شامل اطلاعات افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 بین ژانویه‌ی سال 2015 تا مارس سال 2016 بود. افرادیکه تمام مراقبت‌ها را در طول هفت سال دریافت کرده بودند با افرادیکه تنها 12 مورد از 21 مورد چک آپ را در طول هفت سال انجام داده بودند، مقایسه شدند. این اطلاعات برای 5 گروه سنی از 35 سال تا 74 سال جمع‌آوری و آنالیز شد.

این ممیزی همچنین نشان داد که افراد جوان مبتلا به دیابت نسبت به افراد مسن‌تر در معرض خطر مرگ نسبتاً بالاتری هستند، این نتایج بر اهمیت چک آپ‌های سالانه برای نظارت بر هر گونه علایم اولیه‌ی عوارض دیابت تاکید می‌کند. افراد مبتلا به دیابت در معرض خطر بیشتری برای عوارض نسبت به جمعیت عمومی هستند اما این وضعیت می‌تواند با چک آپ‌های دوره‌ای شناسایی و سریعتر درمان شود.

 در گزارش جدید ممیزی ملی دیابت همچنین میزان پذیرش بیمارستان‌ها و عوارض و مرگ ناشی از دیابت بررسی گردید. این یکی از چندین ممیزی اصلی در زمینه‌ی خدمات مراقبتهای بهداشتی NHS در انگلستان و ولز است که هدف آن ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به منظور کمک به بهبود کیفیت خدمات آنها است.

در ژانویه‌ی سال جاری، اولین گزارش ممیزی ملی دیابت در بریتانیا منتشر گردید که در آن اهداف درمانی و پروسه‌های مراقبتی بررسی شده بود. در آن گزارش اعلام شد که در صد افراد مبتلا به دیابت نوع 1 که به اهداف درمانی سالانه برای کنترل قند خون، فشارخون و کلسترول دست یافته‌اند در گروه‌های بالینی مختلف ( CCG) از 11 تا 34 درصد متغیر است.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/jul/attending-annual-checks-for-diabetes-can-help-people-live-longer-95418333.htmlآآ