مطالعه ی Ozempic نشان داد این دارو خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 را کاهش می دهد

27 نوامبر 2018- دسترسی افراد مبتلا به دیابت نوع 2، به داروی خوراکی Ozempic یا سماگلوتید خوراکی ساخت شرکتنوو نوردیسک، یک گام به واقعیت نزدیکتر شد.

در مطالعه ی اخیر، اولین داروی خوراکی آنالوگ GLP-1 به شکل قرص، برای ایمنی قلبی مورد ارزیابی قرار گرفت، که نتایج آن بیانگر کاهش خطر ابتلا به عوارض قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

قرص Ozempic با تحریک انسولین و کاهش اشتها در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 تاثیر خود را اعمال می کند. این قرص برای استفاده در اتحادیه ی اروپا در اوایل سال جاری مورد تایید قرار گرفت.

آخرین مرحله ی مطالعه ی پایونیر (PIONEER 6) با حضور بیش از 3000 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 که در معرض خطر بالایی برای وقایع قلبی عروقی قرار داشتند، انجام شد. محققان این افراد را به دو گروه تقسیم نموده و به نیمی از آنها 14 میلی گرم سماگلوتید خوراکی و به نیمی دیگر دارونما داده شد.

این تیم تحقیقاتی تاثیر این دارو را بر حوادث اصلی قلبی عروقی(MACE)، مانند مرگ مرتبط با بیماریهای قلب و عروق بررسی کردند.

یافته های این تحقیق نشان داد که خطر ابتلا به مشکلات بهداشتی مرتبط با بیماریهای قلبی و عروقی در افرادی که این قرص را مصرف کرده اند، 21 درصد و بطور کلی میزان مرگ و میر در مجموع، به میزان 49 درصد کاهش یافته است.

همچنین بهبودی در  HbA1c، وزن بدن و فشار خون مشابه با نتایج آزمایشات قبلی PIONEER برای سماگلوتید خوراکی بود.

معاون اجرایی و افسر ارشد علمی شرکت داروسازی نوو نوردیسک، Mads Krogsgaard Thomsen، گفت: نتایج تحقیق PIONEER 6 در تایید ایمنی قلبی عروقی و همچنین کاهش قابل توجه مرگ و میر ناشی از CV  و همه ی عوامل، با درمان سماگلوتید خوراکی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که در معرض خطر بالای بیماریهای قلبی و عروقی بودند، مشوقی برای ما بمنظور انجام هر چه سریعتر مراحل انتهایی عرضه ی این دارو به بازار بود.

با نتایج بالینی قوی در سراسر برنامه ی تحقیقاتی بالینیPIONEER ، ما در حال حاضر اثربخشی جامع و ایمنی سماگلوتید خوراکی را اثبات کرده ایم و منتظر ارائه ی نتایج این تحقیقات به مقامات نظارتی در سال 2019 هستیم.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/nov/ozempic-reduces-risk-of-cardiovascular-events-in-people-with-type-2-diabetes,-study-suggests-98781632.html