مطالعه ی اساس مولکولی ادیپوژنز

14اکتبر 2020 - اختلال در چربی زایی یا ادیپوژنز، فرایندی که سلولهای چربی (همچنین به عنوان ادیپوسیت شناخته می شوند) تجمع یافته و به بافت چربی تبدیل می شوند، می تواند منجر به بسیاری از بیماری ها مانند چاقی، دیابت، و بیماری های قلبی شود. روند چربی زایی توسط مجموعه ای از سیگنال ها تنظیم می شود که سلولهای چربی را برای بیان ژنهای خاص و جمع شدن در بافت چربی برنامه ریزی می کنند.

تیمی از محققان دانشگاه نیویورک ابوظبی (NYUAD) به سرپرستی دانشیار زیست شناسی Piergiorgio Percipalle، با همکاری استادیار تحقیقاتی دکتر محمد الصایق، اخیراً اساس مولکولی چربی سازی را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که پروتئین اکتین(نوع خاصی که به عنوان بتا-اکتین شناخته می شود)، نقش مهمی در فعال سازی ژنهایی دارد که برای ایجاد بافت چربی باید بیان شوند. این درک بیشتر از روند چربی زایی را می توان برای تحقیقات آینده در مورد بیماری های ناشی از اختلال عملکرد بافت چربی استفاده کرد.

در این مقاله با عنوان "بتا-اکتین منجر به یک کروماتین باز برای فعال شدن عامل ادیپوژنیک CEBPA در طی برنامه ریزی مجدد رونویسی می شود"، در مجله Molecular Biology of the Cell منتشر گردید. پرفسور Percipalle و تیم او چربی زایی را در بافت جنینی موش برای تعیین میزان حیاتی بودن نقش بتا-اکتین بررسی کردند. تحقیقات آنها نشان داد که در سلولهای چربی فاقد پروتئین بتا-اکتین، یک سری سیگنالهای ژنتیکی مختل می شوند، که بر بیان ژنهای مورد نیاز برای تشکیل بافت چربی تأثیر می گذارند.

از آنجایی که بسیاری از بیماری ها در اثر تجمع بافت چربی در مناطق خاص ایجاد می شوند، درک روند مولکولی تشکیل بافت چربی امری حیاتی است. جزئیات ارتباط بین اختلال در چربی زایی و بیماری های متابولیکی مانند دیابت، چاقی و بیماری های قلبی عروقی در حال حاضر ناشناخته است. یافته های این مطالعه در مورد اهمیت پروتئین بتا-اکتین، راهنمایی برای تحقیقات بیشتر در زمینه ی بیماری های مبتنی بر بافت فراهم کرده است.

پرفسور Percipalle، گفت: برای درک نحوه ی درمان بیماری ها، باید درک عمیق تری از علل بیماری ها داشته باشیم. این تحقیقات نشان داد که مسیر سیگنالینگ در سلولهای چربی یک سیستم پیچیده است که در آن بتا-اکتین نقش مهمی دارد. با این دانش جدید، می توانیم از نزدیک مکانیسم های مولکولی چربی زایی را بررسی کنیم و بینش جدیدی در مورد نحوه ی درمان بیماری های مرتبط با آن بیابیم.

منبع:

Molecular Biology of the Cell.doi.org/10.1091/mbc.E19-11-0628.

https://www.news-medical.net/news/20201014/NYUAD-researchers-study-the-molecular-basis-of-adipogenesis.aspx