مصرف کربوهیدرات ها با بیماریهای قلبی عروقی ارتباط دارد

4آوریل 2018 - مطالعه ی محققان چک یک بار دیگر ارتباط بین چربی های اشباع موجود در رژیم غذایی و بیماری های قلبی را زیر سوال برد.
در یک تجزیه و تحلیل بزرگ، دانشمندان دانشگاه ماساریک مشاهده نمودند که مصرف مقادیر زیادی کربوهیدرات در رژیم غذایی، فاکتوری است که به طور پیوسته با خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی(CVD)  مرتبط است.
به نظر می رسد این یافته ها با توصیه های فعلی تغذیه ای برای افراد مبتلا به دیابت و افراد غیر دیابتی، در پرهیز از مصرف چربی های اشباع، صرف نظر از منبع آن، تناقض دارد. توصیه به کاهش مصرف چربی ها در طول دهه 1980 آغاز شد، اما در سال های اخیر به دلیل روشن شدن نقایص و ناسازگاری در تحقیقاتی که این توصیه ها بر اساس آن شکل گرفته بود، مورد انتقاد قرار گرفته است.
در سال های اخیر، تعداد زیادی از تحقیقات نشان داده اند که مصرف زیاد کربوهیدرات، نه چربی اشباع، ارتباط معنی دارتری با بیماری های قلبی دارد، و نتایج این تحقیق جدید تاکید بیشتری بر تغییر دستورالعمل های تغذیه ای دارد.
در این تجزیه و تحلیل، محققین میزان متوسط مصرف 60 نوع غذا را در 158 کشور با میزان چاقی و امید به زندگی در این کشورها، در فاصله ی سال های 1993 تا 2011، مقایسه کردند.
آنها دریافتند که کل چربی و چربی مصرفی حیوانی، عواملی در رژیم غذایی هستند که حداقل ارتباط را با خطر ابتلا بهCVD دارند، در حالی که مواد غذایی حاوی مقادیر زیاد کربوهیدرات مانند غلات و گندم بیشتر با بیماریهای قلبی عروقی مرتبط هستند.
همچنین رابطه ای بین مصرف غذاهای خاص و افزایش فشار خون، مرگ و میر ناشی ازCVD و سطوح بالای قند خون مشاهده شد.
نویسندگان نوشتند: "این یافته ها در راستای تغییر دیدگاه در مورد علل بیماری های قلبی عروقی است" که به اعتقاد آنها شواهدی را تقویت می کند که ارتباط بین چربی اشباع و بیماری های قلبی را رد می کند.
با این حال، آنها پذیرفتند که به تحقیقات بیشتری برای تایید این یافته ها نیاز دارند. این یافته ها به صورت آنلاین در مجله Nutrients منتشر گردید.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/apr/carb-intake,-not-saturated-fat,-is-most-associated-with-heart-disease,-researchers-say-98301151.html