مصرف نوشیدنی های شیرین لزوما با چاقی دوران کودکی ارتباط ندارد

سوم  مه 2019- با توجه به آنچه که ما در مورد رابطه ی بین میزان چاقی و مصرف قند می دانیم، به نظر می رسد که کودکانی که نوشیدنی های قندی بیشتری مصرف می کنند دارای شاخص توده بدنی بالاتری (BMI) باشند. اما پس از یک بررسی ملی از جمعیتی از کودکان به نمایندگی کل جمعیت انگلستان، تفاوت معناداری بین شاخص توده ی بدنی کودکانی که نوشیدنی های شیرین قندی مصرف می کردند و کودکانی که از این نوشیدنی ها استفاده نمی کردند، مشاهده نشد.

محققان دانشگاه ناتینگهام این مطالعه را هدایت کرده و داده های 1298 کودک انگلیسی در محدوده ی سنی 4 تا 10 سال را از برنامه ی نظرسنجی ملی رژیم غذایی و تغذیه- که در بین سال های 2008 تا 2016 انجام شده بود- آنالیز کردند. در این گزارش سالانه از یادداشتهای غذایی که توسط کودکان و یا والدین آنها در مورد مصرف مواد غذایی در طی یک دوره چهار روزه ثبت شده بود و اندازه گیری قد و وزن کودکان برای محاسبه شاخص توده بدنی، استفاده شد.

اگر چه 61 درصد از این کودکان به عنوان مصرف کنندگان نوشیدنی های شیرین طبقه بندی شدند، اما میزان مصرف کالری 78 درصد از کودکان این گروه، از میزان کالری توصیه شده ی روزانه بالاتر نبود. جالب توجه اینست که اگرچه مصرف قند افزوده برای 78 درصد از کل کودکان مورد بررسی، بیش از مقدار روزانه ی توصیه شده برای قند افزوده بود، اما تنها 68 درصد از کودکانی که نوشیدنی های شیرین قندی مصرف می کردند، از قندهای افزوده بیش از مقدار توصیه شده، استفاده می کردند.

بنابراین، دکتر Anabtawi از دانشگاه ناتینگهام، که این تحقیق را رهبری کرد، در یک بیانیه مطبوعاتی در مورد این مطالعه گفت: در این جمعیت نمونه از کودکان انگلیسی، مصرف زیاد قند افزوده به طور مستقیم با مصرف انرژی بالا همبستگی نداشت. بنابراین تکیه بر یک رویکرد تک نوترینتی(کاهش مصرف قند) برای مقابله با چاقی در دوره ی کودکی و عوارض ناشی از آن، در قالب اخذ مالیات بر نوشابه های شیرین قندی ممکن است موثرترین تاکتیک نباشد. یافته های ما نشان می دهد که مصرف نوشیدنی های شیرین قندی رفتار خاصی برای کودکانی با وزن بدنی بالاتر نیست. برعکس، تاکید بر کاهش مصرف قند بمنظور کاهش چاقی ممکن است کلیشه های منفی حول و حوش "رژیم غذایی ناسالم" را تقویت کند.

وی افزود: در عوض، سیاست ها باید بر کودکانی که مصرف نوشیدنی های شیرین قندی به طور قابل ملاحظه ای سبب افزایش مصرف کل شکر افزوده ی آنها می شود، در ترکیب با سایر مداخلات بهداشت عمومی، متمرکز شوند.

دکترKatarina Kos  از دانشگاه Exeter هشدار داد که یافته های این تحقیق نباید توسط والدین به عنوان مجوزی برای اجازه دادن به فرزندان برای مصرف نوشیدنی هایی با قند بالا تفسیر شود یا ما را در مورد مصرف نوشیدنی های قندی کودکانمان آسوده خاطر کند، بلکه همانطور که نویسندگان نیز می گویند، این نتایج، پیچیدگی محیط را برجسته تر می کند.

یافته های این مطالعه در کنگره ی امسال چاقی در گلاسکو که از 28 آوریل تا 1 مه برگزار گردید، ارائه شد.

منبع:

https://www.dental-tribune.com/news/study-finds-sugary-drinks-not-necessarily-linked-to-childhood-obesity/