مصرف منگنز بیشتر ممکن است با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 گره خورده باشد

23 آوریل 2020 - براساس مطالعه‌ای که در 15 آوریل به صورت آنلاین در Diabetes Care منتشر شد، مصرف بیشتر منگنز با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 در بین زنان یائسه،- مستقل از عوامل خطر شناخته شده-، همراه است.

دکتر Jung Ho Gong، از دانشگاه Brown در پراویدنس، در رود آیلند و همكارانش، ارتباط بین مصرف منگنز و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را در 84.255 از زنان یائسه ی فاقد سابقه ی دیابت که در مطالعه ی مشاهداتی ملی اقدام برای بهداشت زنان (WHI-OS)،شرکت داشتند، ارزیابی كردند. این نتایج در کارآزمایی بالینی اقدام برای بهداشت زنان (WHI-CT) در میان 62338 زن شرکت کننده تأیید شد.

محققان دریافتند که خطر ابتلا به دیابت در افرادی که بیشترین میزان منگنز را در رژیم غذایی خود داشتند در مقایسه با شرکت کنندگانWHI-OS ، با کمترین میزان منگنز در رژیم غذایی، کمتر است (نسبت خطر ، 0.70). در این مطالعه، غلظت منگنز پس از در نظر گرفتن میزان انرژی رژیم غذایی مقایسه شد.

این یافته ها درکارآزمایی بالینی اقدام برای بهداشت زنانتأیید شد(نسبت خطر ، 0.79). در یک مطالعه مورد- شاهدی لانه گزیده، با بررسی 37749 زن از مطالعه یWHI-OS با اطلاعاتی مربوط به نشانگرهای التهابی و اختلال عملکرد اندوتلیال، مشخص گردید که منگنز بالاتر در رژیم غذایی( پس از تنظیم برای انرژی)، با سطح پایین تری از بیومارکرهای التهابی همراه بود که به طور قابل توجهی واسطه ی ارتباط بین منگنز موجود در رژیم غذایی و خطر دیابت نوع 2، هستند. از نظر خطر دیابت نوع 2 به دلیل منگنز، 19 درصد این خطر از طریق اینترلوکین 6 و 12 درصد آن بواسطه ی پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا، ایجاد می شود.

نویسندگان اظهار داشتند که مصرف گروه های غذایی سرشار از منگنز، به طور بالقوه می تواند بعنوان یک هدف مداخله ای علیه خطر دیابت نوع 2 در زنان یائسه باشد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-04-higher-manganese-intake-tied-diabetes.html