مصرف بیشتر میوه ها، سبزیجات و غلات سبوس دار با خطر کمتر ابتلا به دیابت مرتبط است

8 ژوئیه 2020 - براساس دو مطالعه ی منتشر شده در BMJ ، مصرف بیشتر میوه ها، سبزیجات و غذاهای تهیه شده از غلات کامل با خطر کمتر ابتلا به دیابت نوع 2 همراه است.

این یافته ها حاکی از آن است که حتی افزایش متوسط ​​مصرف این مواد غذایی به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم می تواند به جلوگیری از دیابت نوع 2 کمک کند.

در مطالعه ی اول، تیمی از محققان اروپایی ارتباط بین سطح ویتامین C و کاروتنوئیدها (رنگدانه های موجود در میوه ها و سبزیجات رنگارنگ) را با خطر ابتلا به دیابت نوع 2 بررسی کردند.

بررسی میزان ویتامین C و کاروتنوئیدها در خون افراد، شاخص های به مراتب بهتری برای ارزیابی مصرف میوه و سبزیجات با استفاده از پرسشنامه های رژیم غذایی، است.

آنها داده های 9754 بزرگسال که اخیرا به دیابت نوع 2 مبتلا شده بودند را با یک گروه متشکل از 13،662 بزرگسال که در طی مدت پیگیری عاری از دیابت باقی مانده بودند، از بین 340.234 شرکت کننده در تحقیقات آینده نگر اروپایی InterAct که در مورد سرطان و تغذیه در هشت کشور اروپایی (EPIC) انجام شده بود، بررسی کردند.

پس از در نظر گرفتن شیوه زندگی، عوامل خطر اجتماعی و عوامل خطر تغذیه ای برای دیابت، سطح بالاتر ویتامین C و کاروتنوئیدها در خون، بطور جداگانه و در مجموع در هنگام ترکیب با یک "نمره بیومارکر مرکب" با خطر پایین تر ابتلا به دیابت نوع 2 ، مرتبط بود.

در مقایسه با افرادی که کمترین نمره ی بیومارکر مرکب را داشتند، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 برای افرادی که نمره ی بیومارکر آنها در 20 درصد بالایی در این جمعیت قرار داشت، 50 درصد پایین تر بود. برای کسانی که نمرات بیومارکر آنها بین 20 درصد بالایی و 20 درصد پایینی قرار داشت، این خطر متوسط ​​بود.

محققان محاسبه کردند كه به ازای هر 66 گرم افزایش كل مصرف میوه ها و سبزیجات در روز، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 به میزان 25 درصد کاهش می یابد.

در مطالعه ی دوم محققان در ایالات متحده، ارتباط بین مصرف کلی غذاهای تهیه شده از غلات کامل و مصرف هر یک از غلات کامل را بطور جداگانه با دیابت نوع 2، بررسی کردند.

آنها داده های 158259 زن و 36.525 مرد عاری از دیابت، بیماری های قلبی و سرطان، را از مطالعه های: سلامت پرستاران، مطالعه سلامت پرستاران II ، و مطالعه ی پیگیری متخصصان سلامت، بررسی کردند.

نرخ ابتلا به دیابت نوع 2 در میان شرکت کنندگان در بالاترین گروه برای مصرف کل غلات کامل- بعد از تنظیم نتایج برای سبک زندگی و عوامل خطر تغذیه ای- در مقایسه با افراد پایین ترین گروه ، 29 درصد کمتر بود.

محققان با بررسی میزان مصرف غذاهای تهیه شده از یک نوع خاص از غلات کامل، دریافتند که مصرف یک یا چند وعده غلات سبوس دار صبحانه سرد یا نان تیره در روز، در مقایسه با مصرف کمتر از یک وعده از این مواد در ماه، به ترتیب با 19٪ و 21٪  خطر کمتر برای ابتلا به دیابت نوع 2 همراه است.

برای سایر غلات کامل که مصرف متوسط آنها​​ کمتر است، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 برای مصرف دو یا چند وعده در هفته در مقایسه با کمتر از یک وعده در ماه، برای مصرف جو دوسر با 21٪ خطر کمتر، برای سبوس اضافه شده با 15٪ خطر کمتر و برای مصرف برنج قهوه ای و جوانه ی گندم 12 خطر کمتر همراه بود.

هر دو مطالعه مشاهده ای هستند، بنابراین نمی توانند دلیلی را برای این ارتباطات ارائه کنند، و احتمالاً برخی از این نتایج ممکن است ناشی از عوامل اندازه گیری نشده(مخدوش کننده) باشد. با این حال، هر دو مطالعه به چندین عامل خطر شناخته شده در شیوه زندگی و نشانگرهای کیفیت رژیم غذایی توجه داشتند. این یافته ها همانند یافته های تحقیقات دیگر از ارتباط یک رژیم غذایی سالم با سلامتی بهتر، حمایت می کنند.

به این ترتیب، هر دو تیم تحقیقاتی می گویند که یافته های آنها از توصیه های فعلی برای افزایش مصرف میوه ها، سبزیجات و غلات کامل به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای جلوگیری از دیابت نوع 2 ، حمایت می کنند. این یافته ها همچنین حاکی از آن است که حتی افزایش متوسط مصرف میوه ها و سبزیجات در بین جمعیتی که معمولاً مقادیر کمی میوه و سبزی مصرف می کنند، می تواند به جلوگیری از دیابت نوع 2 کمک کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-07-higher-fruit-vegetable-grain-intake.html