مزایای کاهش وزن سریع از کاهش وزن تدریجی و آرام بیشتر نیست

29 ژانویه 2019- بر اساس یک تحقیق جدید، سرعت کاهش وزن تعیین کننده ی مزایای سلامت ناشی از کاهش وزن نیست، بلکه مقدار وزن کلی کاهش یافته است که بر کسب مزایای سلامتی بیشتری تاثیر می گذارد. محققان بهداشت دانشگاه یورک متوجه شدند افرادی که سریع تر وزن خود را کاهش می دهند، نسبت به افرادی که همان مقدار وزن را به آرامی از دست می دهند، به هیچ وجه مزایای سلامتی بیشتری به دست نمی آورند و این مقدار کلی کاهش وزن است که می تواند بر مزایای سلامت تاثیرگذار باشد.

در مطالعه ای به رهبری دکتر Jennifer Kuk، دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه یورک، دانشمندان اطلاعات مربوط به بیش از 11،000 بیمار را در یک برنامه مدیریت وزن بالینی دولتی شرکت داشتند، مورد بررسی قرار داده و دریافتند بهبود سلامت متابولیکی افرادی که وزن خود را به سرعت کاهش داده اند مشابه با افرادی است همان مقدار وزن را با سرعت کمتری از دست داده اند. علاوه بر این، سرعت کاهش وزن برای مزایای بهداشتی کلی کمتر از میزان وزن از دست رفته، اهمیت دارد.

به طور معمول، به افراد توصیه می شود که یک تا دو پوند از وزن خود را در یک هفته از دست بدهند، زیرا کاهش وزن سریعتر با اندکی افزایش خطر تشکیل سنگ های صفراوی همراه است. با این حال، برخی بر این باورند که کاهش سریع وزن ممکن است اثرات بهتری برای بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطر دیابت بهمراه داشته باشد.این مطالعه، اولین مطالعه از این نوع است که به طور خاص به عوامل خطر برای سلامت قلب و عروق و دیابت پرداخته است.

دکتر Kuk می گوید: کاهش وزن مشابه، اما با سرعتهای مختلف، در مزایای سلامتی کسب شده تفاوتی ایجاد نمی کند، با این حال، با توجه به خطر تشکیل سنگهای صفراوی در هنگام کاهش وزن سریعتر، تلاش برای کاهش وزن بمیزان یک تا دو پوند در هفته توصیه می شود.

در این مطالعه 11،283 نفر که از ژوئیه 2008 تا ژوئیه 2017 در برنامه مدیریت وزن کلینیک پزشکی وارتون شرکت کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. محققان دریافتند بیمارانی که وزن خود را با سرعت بیشتری از دست میدهند، میزان بیشتری سایز کم کرده و به بهبود سلامت بیشتری نسبت به بیمارانی که وزن خود را به آرامی از دست می دهند، دست می یابند. با این حال، این تفاوت در بهبود سلامت با کاهش سریع وزن، پس از تنظیم نتایج بر اساس مقدار کاهش وزن مطلق، از بین رفت.

دکتر Kuk می گوید: این نتایج نشان می دهد که ما باید در مداخلات بر مدیریت درازمدت وزن تمرکز کنیم، زیرا این روش می تواند به کاهش وزنی پایدار در هفته به میزان یک تا دو پوند که در دستورالعملهای بهداشتی توصیه می شود؛ منجر گردد. نتایج این تحقیق در مجله ی Obesity منتشر شد.

منبع و سایت خبر:

www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190129124800.htm