مرگ و میر دراز مدت درتمام رده های وزنی در دیابت نوع 2 بررسی شد

9 ژانویه 2018- یک مطالعه ی جدید نشان داد که خطر مرگ و میر دراز مدت در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و چاق در تمام رده های وزنی افزایش می یابد و این خطر در میان کسانی که بیشترین شاخص توده ی بدنی را دارند، بیشتر است.

این یافته ها بسیار نگران کننده هستند اما تحقیق در مورد عادات تغذیه ای سالم و انجام ورزش منظم نشان داده است که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 توانسته اند با این دو روش بیماری و چاقی خود را معکوس کنند و سلامت دراز مدت خود را بهبود بخشند.

 محققان دانشگاه گوتنبرگ با استفاده از اطلاعات ثبت ملی دیابت سوئد، نرخ مرگ و میر و میزان چاقی افرادی که برای کمتر از 5 سال با دیابت زندگی کرده اند، را بررسی کردند.

هدف از این تحقیقات بررسی ارتباط مستقیم خطر مرگ و میر با دیابت نوع 2 بود. هر فرد مبتلا به دیابت نوع 2 با 5 فرد غیر دیابتی با سن و جنسیت مشابه در گروه کنترل مقایسه گردید.

 در طول 5.5  سال دوره ی پیگیری متوسط ، 17549 مرگ در میان 149345 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 ثبت شده بود. از میان  743907 نفر که به دیابت نوع 2 مبتلا نبودند، 68429 نفر در طول این مدت جان خود را از دست دادند.

 این یافته ها نشان می دهد که خطر مرگ در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که نمایه ی توده ی بدنی (BMI) آنها بیش از 40 می باشد، در مقایسه با افرادی که BMI آنها بین 25 تا 30 است، افزایش یافته است.

محققان توضیح دادند خطر مرگ در دراز مدت در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و دارای اضافه وزن با نمایه ی توده ی بدنی بین 25 تا <30  kg/m2، نسبت به گروه کنترل مقدار کمی افزایش می یابد.  در حالیکه خطر مرگ و میر در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که BMI آنها مساوی یا بیش از 40 kg/m2  است، بطور قابل توجهی بالاتر است. یافته های این پژوهش در مجله ی Diabetes Care منتشر گردید.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2018/jan/long-term-mortality-investigated-in-all-weight-categories-in-type-2-diabetes-90962825.html