مدت زمان دفع ویروسی در بیماران مبتلا به فرم شدید covid-19 پس از ترخیص چقدر می باشد؟

پس از اعلام پاندمی covid-19 در جهان، بیشتر تحقیقات بر روی یافته های رادیولوژیک، کلینیکال و اپیدمیولوژیکال بیماران بستری با این بیماری متمرکز شد. اما تاکنون تحقیقات کمتری در مورد علایم کلینیکی بیماران بهبود یافته از فرم شدید covid-19 که از بیمارستان مرخص شده اند، بویژه بر روی مدت زمان دفع ویروسی (viral shedding) آنها صورت گرفته است.

در این پژوهش، از پنجم فوریه تا ۱۶مارس ۲۰۲۰، از تعداد ۴۱نفر از بیماران مرخص شده با فرم شدیدCOVID-19 ، در بیمارستان یونیون کالج پزشکی Tongji نام نویسی صورت گرفت. از همه افراد سوآب گلو تهیه شد و تست RT-PCR انجام گردید. کیتهای [ RT-PCR BioGerm ] همگی به وسیلهCDC  چین تایید شده بودند. بیماران بهبود و ترخیص یافته با فرم شدید COVID-19 شامل: 22 مرد(53.7 درصد) و ۱۹زن(46.3 درصد) بودند. بیماران بین 17 تا 76 ساله بودند و میانگین سنی آنها ۵۸ سال بود که به دو گروه سنی کمتر از ۶۵سال (75.6 درصد) و بیشتر از ۶۵سال(24.4 درصد) تقسیم شدند.

معیارهای تشخیص COVID-19 که مورد پذیرش CDC چین بود، عبارتند از: همه بیماران ثبت نام شده RT-PCR مثبت داشتند و دارای معیارهای تشخیصی زیر بودند: دیسترس تنفسی با RR بالاتر از ۳۰ در دقیقه ؛  اشباع اکسیژن کمتر یا مساوی ۹۳درصد در وضعیت استراحت؛ PaO2/FiO2 کمتر یا مساوی ۳۰۰ میلی متر جیوه.

معیارهای ترخیص بیماران همه ی موارد زیر را شامل می شد : دمای نرمال طی سه روز گذشته؛ بهبودی علائم و نشانگان تنفسی؛ بهبود ضایعات اگزوداتیو ِحاد در Chest CT بیماران؛  دو نتیجه منفیRT-PCR ، طی ۲۴ساعت.

متوسط زمان دفع ویروسی ۳۱روز پس از آغاز بیماری [ IQR:24.0-40.0 ] بود. کوتاه ترین زمان مشاهده شده برای دفع ویروسی ۱۸روز و طولانی ترین زمان ۴۸روز ثبت شد. ضمناً در این مطالعه تفاوت معنی داری بین دفع ویروسی در مردان(۲۹روز[ IQR:23.0-38.0 ]) و زنان(۳۲روز[ IQR:25.0-42.0 ]) و بین سنین زیر۶۵ و بالای ۶۵سال مشاهده نشد. به همین دلیل توصیه می شود بیماران مبتلا به فرم شدیدCOVID-19 ، صرف نظر از جنسیت، درمان کامل و کافی را دریافت کنند.

مطالعات پیشین نشان داده اند کهDNA ویروس  SARS-CoV-2 بطور متوسط تا ۲۰روز بعد در بیماران بهبود یافته قابل شناسایی است. علاوه بر این تحقیق دیگری در چهار بیمار مبتلا بهCOVID-19  که پس از بهبودی و اخذ معیارهای ترخیص از بیمارستان مرخص شده بودند تا ۱۳روز بعد نیز نتیجه RT-PCR مثبت داشتند، که مؤید این نکته است که افراد بهبود یافته ممکنست همچنان ناقل ویروس باشند. بنابراین احتمالاً بیماران با فرم شدید COVID-19 به خاطر طولانی شدن دفع ویروسی، ممکنست نیاز به درمان های علامتی و حمایتی داشته باشند.

نویسنده: دکتر علیرضا لطفی کیان  

منبع:

http://www.razilab.ir