مداخله ی شیوه زندگی باعث کاهش مصرف دارو در یک مطالعه ی جدید دیابت نوع 2 شد

15مه 2019 - یک مداخله ی شیوه زندگی هلندی به افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کمک کرد تا دوز داروی خود را در طول شش ماه کاهش دهند.

در مقایسه با قبل از مطالعه، متوسط ​​سطح HbA1c این افراد به میزان 5 میلی مول در مول (0.4 درصد) کاهش یافت و تعداد شرکت کنندگانی با HbA1c کمتر از 53میلی مول بر مول(7 درصد)، از 36 درصد به  60 درصد افزایش یافت.

یافته های این تحقیق توسط یک تیم تحقیقاتی از هلند به رهبریPeter Voshol  از دپارتمان تغذیه و سلامت موسسه ی Louis Bolk در Bunnik هلند در مجله ی  The BMJمنتشر شده است.

در حالی که این مطالعه شامل یک نمونه کوچک از شرکت کنندگان بود، نتایج آن شواهد بیشتری از مزایای درمان تغذیه ای برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 را ارائه نمود.

در اوایل سال جاری، انجمن دیابت آمریکا یک توافقنامه ی مهم را منتشر نمود که پیشنهاد می کرد برنامه ی Low Carb به عنوان یک روش مفید برای درمان دیابت نوع 2، توسط پزشکان توصیه شود و یافته های سالانه ی برنامه Low Carb رسانه ی دیجیتال دیابت نشان می دهد که 26٪ از کاربران این برنامه، به بهبودی از دیابت نوع 2 رسیده اند.

در مجموع 74 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین نمایه یتوده ی بدنی 31، در این مطالعه که یک برنامه ی مداخله ای بر روی چندین جزء تغذیه ای و سبک زندگی بمنظور کنترل قند خون و داروهای دیابت بود، شرکت داشتند.

قبل از شروع مطالعه، 90٪ از شرکت کنندگان حداقل از یک داروی کاهنده ی قند خون استفاده می کردند. پس از شش ماه، 49٪ از این افراد داروی خود را کاهش داده یا به طور کامل از مصرف دارو بی نیاز شدند. کاهش سطح قند خون ناشتا و کاهش وزن فواید ثانویه ی مشاهده شده در این تحقیق بود.

محققان نوشتند: این مطالعه ی آزمایشی نشان داد که یک برنامه ی شش ماهه ی چندجزئی مبتنی بر گروه، در یک محیط مراقبت روزمره میتواند کنترل گلایسمی را بهبود بخشد و استفاده از داروهای کاهنده ی قند خون را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کاهش دهد.

دکتر Voshol و همکارانش افزودند که به یک مطالعه با اندازه گیری تمامی مقیاس ها برای تایید این یافته ها در نمونه های بزرگتری از افراد، نیاز دارند. اما آنها تأکید کردند که نتایج این مطالعه شواهد بیشتری از مزایای درمان تغذیه ای برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 را در عمل ارائه نموده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/may/lifestyle-intervention-leads-to-reduced-medication-in-new-type-2-diabetes-study-93379470.html