محققان مسیر جدیدی را برای معکوس نمودن دیابت نوع 2 و فیبروز کبدی پیشنهاد کردند

محققان دانشگاه Yale، در دو مطالعه راهی برای معکوس نمودن دیابت نوع 2 و فیبروز کبدی در موش ها یافته و نشان دادند که این فرایندهای اساسی در انسان نیز وجود دارد. این مطالعات در مجله یCell Reports  وNature Communication  منتشر شده اند.

در مطالعه ی قبلی، محققان ارتباط مهمی بین نحوه واکنش بدن به وضعیت روزه داری(fasting) و دیابت نوع 2 یافتند. روزه داری فرآیندی را در بدن روشن می کند که در آن دو پروتئین خاص، به نامهای TET3  وHNF4a در کبد افزایش می یابد و تولید گلوکز را که به خون آزاد می شود، بالا می برد و پس از اتمام دوره ی fasting، این فرآیند پایان می یابد، امادر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ، این "سوئیچ" با پایان fastingخاموش نمی شود.

محققان فرض کردند که اگر آنها بتوانند سطح این دو پروتئین را "پایین آورند" ، می توانند از پیشرفت دیابت جلوگیری کنند. دکترYingqun Huang ، متخصص زنان و زایمان و دانشیار دانشگاه ییل و تیم او، مواد ژنتیکی موسوم بهRNA های کوچک تداخل کننده یاsiRNA[1] ها،را که درون ویروس هایی قرار داده بودند، به موش ها تزریق کردند، تا پروتئینTET3  یا HNF4a را هدف قرار دهند. آنها دریافتند که این کار گلوکز و انسولین خون موشها را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد و به طور موثر دیابت را در همان مرحله ای که هست متوقف می کند.

در گزارش منتشر شده در مجله ی Cell، محققان به بررسی چگونگی کمکTET3 در ایجاد فیبروز در کبد پرداخته و دریافتند که این پروتئین در چندین سطح در فیبروز نقش دارد. دکتر Huang، گفت: تقریباً تمام فیبروزها، صرف نظر از اندام درگیر، از سیگنالینگ غیر طبیعی این پروتئین شروع می شوند.

وی و همکارانش کشف کردند که TET3 در مسیر سیگنالینگ فیبروز در سه مکان مختلف نقش دارد و به عنوان تنظیم کننده مهمی در ایجاد فیبروز عمل می کند.

دکتر Da Li، دانشمند علوم تحقیقات ژنتیک و همکار در هر دو مطالعه، گفت: این بدان معناست که احتمالاً فرصت هایی برای تولید داروهایی وجود دارد که با مهارTET3 ، تشکیل فیبروز را کند یا معکوس کنند.

یکی از نویسندگان این مقاله، دکتر James Boyer، استاد و مدیر برجسته مرکز کبدی ییل، گفت: هر دو بیماری  دیابت نوع 2 و فیبروز کبد و فیبروز در سایر اندام ها شایع هستند، اما گزینه های درمانی کمی برای آنها وجود دارد. سیروز کبدی یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و مشخصه ی آن فیبروز کبدی یا تجمع بافت اسکار بر روی کبد است.

محققان خاطرنشان کردند که در حال حاضر داروهای زیادی برای کنترل سطح قند خون در بیماران دیابتی در دسترس است. اما همه ی این داروها عوارض جانبی ناخوشایندی دارند و بیماران می توانند در برابر این داروها مقاومت پیدا کنند.

دکتر Xuchen Zhang ، دانشیار پاتولوژی و همكار در مطالعه ی فیبروز، گفت: در حال حاضر، هیچ داروی موثری برای درمان فیبروز وجود ندارد و كمك های پزشكی برای بیماران مبتلا به فیبروز كم است.دکتر Huang، ثبت اختراع مربوط به اکتشافات خود را با پشتیبانی از دفتر تحقیقات تعاون ییل انجام داده است.

دکتر Huang، گفت: مرحله بعدی ، شناسایی محل بهتر برای هدف گیریTET3  و HNF4a و ایجاد موثرترینsiRNA ها یا مولکول های کوچک برای درمان دیابت نوع 2 و فیبروز است.

منبع:

https://news.yale.edu/2020/02/04/studies-suggest-new-path-reversing-type-2-diabetes-and-liver-fibrosis

 [1]small interfering RNAs