محققان روش هایی را برای کاهشHbA1c  افراد جوان مبتلا به دیابت نوع 1 پیشنهاد کردند

7ژوئن 2018 - عوامل پیش بینی کننده ی واضحی برای افزایش HbA1c در افراد جوان مبتلا به دیابت نوع 1 و همچنین راه هایی برای بهبود کنترل قند خون در این افراد شناسایی شده است.
محققان مرکز دیابت جاسلین و دانشکده ی پزشکی هاروارد گزارش دادند که جوانان مبتلا به دیابت نوع 1 با کنترل قند خون خود در چالش هستند و کمتر از یک نفر از هر پنج نفر قادر به دستیابی به مقدارHbA1c  هدف است.با این حال، تحقیقات نشان می دهد که راه هایی برای بهبود کنترل قند خون در این افراد وجود دارد.
در این مطالعه که در طی یک دوره ی 20 ساله انجام شد، 635 فرد جوان 7 تا 24 ساله ی مبتلا به دیابت نوع 1 شرکت داشتند.محققان داده هایی از دوز انسولین و میزان قند خون این افراد را در طول دو دهه جمع آوری کرده و همچنین جنسیت، رژیم انسولین و وزن آنها را در نظر گرفتند.
یافته های این تحقیق نشان می دهد که میزانHbA1c در انتهای دوره ی نوجوانی و اوایل جوانی در زنان بیشتر از مردان است،علاوه بر این، دوز انسولین در زنان 8 تا 13 ساله افزایش می یابد، اما بین سنین 16 تا 21 سال دوز انسولین در مردان بیش از زنان است.
محقق ارشد این پژوهش، دکتر Lori Laffelاز مرکز دیابت جاسلین، گفت: ما باید به اختلال کنترل گلایسمیک در نیمه ی دوم سالهای نوجوانانی و اوایل دهه ی 20، به خصوص در میان جنس مونث، توجه بیشتری کنیم. این مطالعه تایید می کند که ما ممکن است نیاز به تجویز انسولین بیشتری برای زنان در طول دوره هایی داشته باشیم که سطح HbA1c آنها در حال افزایش است، و یا به دیگر جنبه های مراقبت از دیابت آنها مانند رژیم غذایی و ورزش توجه بیشتری معطوف داریم.
این تحقیق همچنین نشان داد که مقدار HbA1cاستفاده کنندگان از پمپ انسولین، نسبت به افراد تحت درمان با تزریقات چندگانه ی انسولین در روز (MDI) بهتر است، و این افراد نیاز به انسولین کمتری دارند.
دکتر Laffelافزود: تزریق انسولین توسط پمپ ممکن است گلایسمی را به روشی موثرتر و با دوز پایین تری از انسولین کنترل کند.به جای آن، افرادی که از پمپ انسولین استفاده می کنند، می توانند به موقع به مراقبت از خود بپردازند، که منجر به کنترل بهتر گلایسمی و کاهش دوز انسولین مورد نیاز می شود.
به نظر نمی رسد که وزن بر میزانHbA1c کودکان 8 تا 13 ساله تاثیری بگذارد چرا که هیچ تفاوتی در مقدار HbA1cدر میان شرکت کنندگان چاق و افرادی با وزن طبیعی مشاهده نشد.
دکتر Laffelنتیجه گیری نمود که این یافته ها نشان می دهد که مقاومت به انسولین که معمولا در رشد و تکامل دوره ی بلوغ اتفاق می افتد ممکن است در سنین پایین تر، زمانی که جوانان دارای اضافه وزن بوده یا چاق هستند، ایجاد شود. پزشکان می توانند با تنظیم دوز انسولین از افزایشHbA1c  در این جوانان جلوگیری کنند. یافته های این مطالعه در مجله ی Diabetic Medicine منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/us-scientists-propose-methods-of-lowering-hba1c-in-young-people-with-type-1-diabetes-93841923.html