محققان ثابت کردند که یک سبک زندگی سالم امید به زندگی را تا 8 سال افزایش می دهد

29 سپتامبر 2020 - محققان گفتند: ترک سیگار، ورزش و خودداری از مصرف الکل می توانند تا 8 سال بر طول عمر افراد بیفزایند، حتی اگر افراد به بیماری مزمنی مانند دیابت مبتلا باشند.

بر اساس مطالعه ی محققان دانشگاه Leicester، عدم استعمال دخانیات موثرترین تک عامل تقویت کننده ی سلامت است و بدنبال آن فعالیت بدنی و ترک مشروبات الکلی قرار دارد.

محققان از داده های بهداشتی 480 هزار بزرگسال در محدوده ی سنی 45 سال استفاده کرده و حداقل 6 سال بر سلامت آنها نظارت کردند.

سپس آنها به افرادی که به یک بیماری مزمن مانند سرطان، زوال عقل، آسم، دیابت، نارسایی قلبی و اضطراب مبتلا بودند، مراجعه کرده و آنها را دنبال کردند تا ببینند که چگونه یک سبک زندگی سالم بر سلامتی و امید به زندگی آنها تأثیر می گذارد.علاوه بر عادات غذایی، اطلاعات مربوط به میزان نوشیدن الکل، سیگار کشیدن و ورزش این افراد را بررسی کردند. محققان همچنین قومیت، وضعیت کاری و شاخص توده بدنی آنها را در نظر گرفتند.

آنها دریافتند که امید به زندگی در مردانی که به بیش از یک مشکل سلامتی مبتلا بودند، اما از نظر سبک زندگی نمره پایینی داشتند، فقط 1.5 سال افزایش یافته بود، اما یک سبک زندگی سالم، امید به زندگی آنها را 4.5 سال افزایش داد. با این حال، امید به زندگی کسانی که از نظر سبک زندگی سالم، نمره بسیار خوبی را کسب کرده بودند، 6.3 سال افزایش یافته بود.

در زنانی که سبک زندگی ناسالمی داشتند، امید به زندگی آنها 3.5 سال افزایش یافت، کسانی که کمی سالم تر بودند 6.4 سال و زنانی که رویکردی کاملاً سالم به زندگی اتخاذ کرده بودند، عمرشان 7.6 سال افزایش یافته بود.

در حقیقت، محققان نشان دادند که داشتن یک سبک زندگی سالم با افزایش امید به زندگی در همه افراد، صرف نظر از شرایط سلامتی آنها، بطور قابل توجهی مرتبط است.

دکتر Yogini Chudasama، محقق ارشد این تحقیق، گفت: در حال حاضر تعداد افرادی که با چندین بیماری مزمن زندگی می کنند، افزایش یافته است و این شرایط بر سلامتی و زندگی روزمره آنها تأثیر می گذارد. با دستیابی به مجموعه ای از داده های بیش از 450،000 بزرگسال در انگلستان، ما توانستیم مزایای سبک زندگی سالم را در افراد مبتلا به چندین بیماری بطور همزمان، بررسی کنیم.ما دریافتیم که یک شیوه زندگی سالم، به ویژه پرهیز از استعمال دخانیات، امید به زندگی را تا هفت سال افزایش می دهد. مطالعه ما پیامدهای مهمی برای سلامتی مردم دارد، زیرا این یافته ها نشان داد که هرگز برای ایجاد تغییرات حیاتی در زندگی دیر نیست.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2020/sep/researchers-prove-a-healthy-lifestyle-extends-life-expectancy-by-up-to-8-years.html