محققان بینش جدیدی در مورد فرآیندهای سلولی مرتبط با دیابت به دست آوردند

سوم مه 2019 - دو مطالعه ی جدید توسط محققان مرکز تحقیقات دیابت در دانشکده پزشکی UMass به منظور بررسی عملکرد سلول های بتا(تولید کننده ی انسولین) که در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 نابود می شوند و یک روش قابل اعتماد برای اندازه گیری میزان تکثیر سلول های بتا در این افراد، راه اندازی شد.

دکتر David Harlan، مدیر مرکز دیابت UMass گفت: این مطالعات درک ما از روند بیماری در پانکراس بهبود بخشیده و پیام هایی برای جلوگیری و درمان دیابت نوع 1 و نوع 2 دارد.

آزمایشگاه های دکتر هارلان و پرفسور کنت یک مسیر ایمونوپاتوزنیک را در دیابت نوع 1 شناسایی کردند.

آزمایشگاه های دکتر Harlan و پرفسور  Kent، با همکاری یکدیگر به مطالعه ی بیان نابجای یک نشانگر سلولی سیستم ایمنی بر روی سلول های بتا در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 پرداختند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که سلول های بتا با اندرکنش مستقیم با سلول های سیستم ایمنی بدن می توانند نقش مهمی در توسعه ی دیابت نوع 1 داشته باشند.

پرفسور Kent گفت: به دلایلی که هنوز کاملا مشخص نشده است، بخش بزرگی از روند بیماری دیابت نوع 1 این است که سیستم ایمنی فرد به نوعی شروع به حمله و کشتن سلول های تولید کننده ی انسولین در پانکراس می کند. بزرگترین خطر ژنتیکی برای دیابت نوع 1 به وسیله ی بیان ژنهای مهم ایمنی ایجاد می شود که به نام human leukocyte antigen class IIیا (HLA class II) شناخته می شوند و در عین حال تصور نمی شود که سلول های بتای انسان قادر به بیان HLA کلاس II و دیگر ژن های مهم حمایت کننده از عملکرد آن باشند. این تحقیق جدید به طور قطعی نشان می دهد که سلول های بتا در پانکراس افراد مبتلا به دیابت نوع 1 این محصولات ژنی مهم را تولید می کنند.

آزمایشگاه آلونسو روش اندازه گیری تکثیر سلول های بتا را تایید می کند

در تحقیق دوم که به رهبری پرفسور Rohit Sharma، انجام و در مجله ی Diabetes منتشر شده است، یک روش خوب که در اندازه گیری تکثیر سلول های دیگر بکار می رود بمنظور اندازه گیری تکثیر سلول های بتا بکار گرفته شد.

دکتر شارما، استاد پزشکی در آزمایشگاه دکتر آلونسو، گفت: ما در تحقیق بر روی مسیرهای مهم برای افزایش تعداد سلول های بتا، به یک روش قابل اعتماد برای ارزیابی تکثیر سلول های بتا نیاز داریم. یک نگرانی عمده در مورد سلول های بتای این بود که بتوانیم تعمیر DNA را از تکثیر DNA متمایز کنیم. اکنون ما این نگرانی را برطرف نموده ایم. یافته های ما نشان می دهد که اندازه گیری ترکیب نوکلئوتیدBrdU (آنالوگ تیمیدین)، که یک واحد ساختاری مهندسی شده برای تحقیق در مورد ساختارDNA است، یک روش قابل اعتماد برای ارزیابی تکثیر سلول های بتا است. اندازه گیری کمی میزان تکثیر سلولهای بتا( Quantifying replication of cell beta) ، روشی با توان بالا است که می توان از آن برای شناسایی ترکیبات شیمیایی کوچکی که سلول های بتا را وادار به تکثیر می کنند،- بمنظور غلبه بر دیابت- استفاده نمود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-05-gain-insights-cellular-diabetes.html