محققان امیدوارند درمان های جدیدی برای دیابت نوع 2 کشف کنند

10ژانویه 2018 - افراد به طور مشابه به داروها پاسخ نمی دهند.به عنوان مثال، برخی از داروهای معمول دیابت نوع 2 عوارض جانبی جدی برای برخی افراد دارند و برای گروهی دیگر حتی موثر نیستند.
به همین دلیل پروفسور Matthew Watt از دانشگاه ملبورن و تیمش در حال بررسی پروتئینی به نامSMOC1  هستند که در کبد یافت می شود، آنها می خواهند از این پروتئین در درمان دیابت نوع 2 استفاده نمایند.

 پروفسور  Wattگفت: تیم ما قبلا کشف کرده بود که این پروتئین به گلوکز و انسولین پاسخ می دهد، این موضوع نشان می دهد که این پروتئین می تواند نقش مهمی در تنظیم غلظت گلوکز داشته باشد.
او افزود : ما هم اکنون با حمایت مالی از سوی مرکز دیابت استرالیا، در حال مطالعه ی SMOC1 هستیم تا تاثیر آن را بر کاهش غلظت گلوکز در موشهای مدل پیش دیابت و دیابت نوع 2 بررسی کنیم. چنانچه نتایج این تحقیق مثبت باشد، می تواند به توسعه ی داروهای جدید برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 کمک کند.

منبع:

https://www.diabetesaustralia.com.au/news/15471?type=articles