متفورمین و بهبود برخی بیماریهای مزمن

 9 ژانویه 2017- محققان دریافتند داروی رایج دیابت "متفورمین" می‌تواند امید به زندگی افرادی که به بیماریهای طولانی مدت خاصی مبتلا هستند را بهبود بخشد.

 متفورمین اغلب برای درمان دیابت نوع 2 تجویز می‌شود، در یک مطالعه‌ی جدید مشخص گردید که این دارو می‌تواند به افراد مبتلا به بیماریهای مزمن کلیوی(CKD)، نارسایی احتقانی قلبی(CHF)، و بیماری مزمن کبدی(CLD)، کمک کند.

در این پژوهش که توسط دکترMatthew J. Crowleyو همکارانش از مرکز پزشکی امور سربازان بازنشسته در دورهام آمریکا انجام گردید، اطلاعات این افراد از ژانویه‌ی 1994 تا سپتامبر 2016 گردآوری شد. در پایگاه داده‌های این مرکز کلیه‌ی اطلاعات مربوط به تجویز متفورمین برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افرادی که به بیماریهای متوسط تا شدید CKD، CHFو CLDمبتلا بودند، گردآوری شد.

محققان اعلام کردند استفاده از متفورمین توسط بیماران مبتلا به فرم متوسطی از CKD، CHFیا  CLDبا اختلال کبدی با بهبود نتایج کلیدی بالینی در این بیماران همراه است.

 متفورمین همچنین با کاهش بستری مجدد در بیمارستان برای نارسایی قلبی افرادای که به بیماری مزمن کلیوی یا CHFمبتلا  بودند، همراه بود. این مطالعه در پاسخ به توصیه ی سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA) در سال 2016 مبنی بر تجویز متفورمین برای افرادی که با کاهش عملکرد کلیه مواجه هستند، انجام گردید.

تیم دکتر کاولی امیدوارند که با آنالیز چگونگی تأثیر متفورمین بر نتایج سلامت افراد مبتلا به این  بیماریهای مزمن، تصویر واضحی از گزینه‌های درمانی برای پزشکان فراهم کنند.

دکتر کراولی گفت: تغییرات اخیر در هشدارهای قبلی موجود بر روی جعبه‌ی متفورمین، استفاده از آنرا برای افرادی با سابقه‌ی منع مصرف یا هشدارهای احتیاطی افزایش داده است، پزشکان باید از نتایج بالینی استفاده از متفورمین در میان این جمعیت آگاه شوند.

یافته‌های ما از تغییرات اخیر برچسب متفورمین که توسط FDAاعمال شده است، حمایت می‌کند و اشاره‌ای به سمت حوزه‌های جدید تحقیقات در آینده است که ممکن است به آگاهی بیشتر پزشکان و حتی تجدید نظر در دستورالعمل‌های بالینی کمک کند. نتایج این تحقیق در مجله‌ی سالانه‌ی طب داخلی منتشر گردید.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/jan/metformin-improves-prospects-for-people-with-chronic-diseases,-say-researchers-99430059.html