قطع اعصاب کلیه و بهبود حساسیت به انسولین

3 نوامبر 2016- محققان موسسه‌ی Cedars-Sinaiبا مطالعه ی کلیه‌ها، راهی برای بهبود حساسیت به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 یافتند، محققان بر این باورند که غیرفعال نمودن اعصاب کلیه ها می‌تواند راهی برای مقابله با مقاومت به انسولین باشد.

 نتایج این تحقیق که درمجله‌ی Diabetesمنتشر شده است، نشان داد، جلوگیری از عملکرد طبیعی اعصابی که به کلیه‌ها می‌روند، موجب بهبود عملکرد انسولین در کبد می شود، این روش به نام "قطع عصب کلیوی" معروف است.

 در این مطالعه، محققان اعصاب کلیه‌ها را در سگهای مقاوم به انسولین قطع کردند. این سگ‌ها به دلیل پرورش با رژیم غذایی پرکالری، به انسولین مقاوم شده بودند. پس از عمل قطع اعصاب کلیوی، کبد این  حیوانات به انسولین بطورطبیعی  پاسخ داد و مقاومت به انسولین که علت بروز پیش دیابت و دیابت بود، بطور موثری در این حیوانات درمان شد. همچنین عملکرد کلیه‌ها بدنبال این روش همچنان طبیعی باقی ماند.

 دکتر ریچارد برگمن مدیر موسسه‌ی تحقیقات دیابت و چاقی در Cedars-Sinaiگفت: برای اولین بار ما نقش کلیه‌ها را در کنترل قندخون به تصویر کشیدیم، کلیه‌ها و کبد به همدیگر برای تعیین مقدار قندخون درحالت طبیعی پیام می‌دهند، هنگامیکه خطوط ارتباطی بین این دو ارگان برقرار باشد، کبد  حیواناتی که با رژیم پرکالری تغذیه می‌شوند، مقادیر بیش از حدی گلوکز تولید می‌کند.

در انسانهای سالم، کبد گلوکز را برای استفاده های بعدی بدن از آن، برای تولید انرژی تولید می کند. در افراد مبتلا به دیابت، تولید گلوکز در کبد توسط انسولین تثبیت نمی‌گردد و کبد همچنان به تولید گلوکز علیرغم بالا بودن قند خون ادامه می دهد. تا به حال دلیل این امر بصورت یک راز باقی مانده بود، حال محققان نشان دادند کلیه‌ها و کبد با یکدیگر به منظور ثابت نگه داشتن مقدار قند خون، مکالمه می کنند.

پرفسور Malini Iyerنویسنده‌یارشد این مقاله می‌گوید: با کمال تعجب، دریافتیم قطع عصب کلیوی( قطع اعصابی که به کلیه‌ها می‌روند) سبب بهبود چشمگیر حساسیت به انسولین در سلولهای کبدی می‌شود. در حال حاضر ما به تحقیقات بیشتری برای یافتن بهترین روش جراحی برای قطع اعصاب کلیه‌ در انسان نیاز داریم، این روش می‌تواند یک درمان بالقوه برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 باشد.

مطالعات پیشین نشان داد که قطع اعصاب کلیه‌ها امید تازه‌ای برای درمان فشارخون بالا می‌باشد، اما تحقیقات بالینی در این زمینه بر روی انسان ناموفق بود و به همین دلیل ادامه ی تحقیقات متوقف گردید.

 در حالیکه تحقیقات اولیه بر روی حیوانات امیدوار کننده بوده است اما آزمایش واقعی برای بررسی اثر بخشی این روش، آزمایش آن بر روی انسان و گرفتن نتایج مثبت است.

منبع:

www.diabetes.co.uk/News/2016/nov/kidney-study-reveals-method-for-improving-insulin-sensitivity-in-type-2-diabetes-93640758.html