قرار گرفتن در معرض عوامل خاص می تواند خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را افزایش دهد

22 مه 2019 - محققان موسسه تحقیقات پزشکی Westmead به بررسی مجموعه ای از عوامل بالقوه ای پرداختند که می توانند خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را افزایش دهند. نتایج یک مطالعه نشان داد که چگونه قرار گرفتن در معرض ویروسهای coxsackievirus می تواند این خطر را افزایش دهد. کوکساکی ویروس ها، نوعی ویروس رایج هستند که باعث بیماری هایی مانند میوکاردیت، بیماری های دست، پا و دهان[1] و گاستروانتریت می شود.

در این مطالعه کشف شد که یک فاکتور رونویسی کلیدی (پروتئین هایی که به روشن شدن یا خاموش شدن ژن های خاص کمک می کنند) به نام فاکتور القایی هایپوکسی 1 آلفا (HIF-1A) در افزایش این خطر نقش دارد. محققان دریافتند که خطر ابتلا به دیابت نوع 1 برای موشهایی که فاقد فاکتور HIF-1A در سلولهای بتای خود هستند، پس از عفونت با ویروسها، از جمله کوکساکی ویروس ها، افزایش می یابد. فقدان HIF-1A در سلولهای بتا باعث افزایش مرگ سلول های بتا شده و به نوبه خود باعث بروز دیابت نوع 1 می شود.

پروفسور Jenny Gunton ، سرپرست این تحقیقات گفت: این یافته ها نقش کلیدی سلول های بتا را در خطر ابتلا به دیابت برجسته تر کرده است. اگر سلولهای بتا سالم باشند، به طور معمول پس از تنش هایی مانند عفونت های ویروسی بهبود می یابند و دیابت نوع 1 ایجاد نمی شود. اما اگر سلول های بتا نتوانند از پس این تنش ها برآیند، این عوامل می توانند روند ایمنی را تحریک کرده و منجر به دیابت نوع 1 شوند.

او افزود: مطالعه ما همچنین نشان داد که افزایش خطر ابتلا به دیابت می تواند نتیجه ی قرار گرفتن در معرض تنش های دیگر، از جمله سموم باشد. بنابراین سلول های بتا نقش مهمی در پیشگیری از مرگ خود در مواجهه با محرک های محیطی برای دیابت نوع 1 ، بازی می کنند.ما اکنون کشف کرده ایم کهHIF-1A ، عامل مهمی در تصمیم گیری برای ریکاوری سلول های بتا یا مرگ آنها است، این اولین مدل خاص برای سلولهای بتا بمنظور نشان دادن افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 1 با تعدادی از عوامل است.

این یافته ها،HIF-1A را به عنوان یک مسیر بالقوه برای توسعه ی اقدامات پیشگیرانه ی جدید معرفی می کند و نشان می دهد که احتمالا یک واکسن برایکوکساکی ویروس ها،می تواند به جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع 1 در افراد در معرض خطر کمک کند.

این نتایج در زمانی حیاتی منتشر شده اند، که میزان ابتلا به دیابت نوع 1 در سراسر جهان رو به افزایش است. دیابت نوع 1 یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به سلولهای بتا در لوزالمعده بطور اشتباه حمله می کند. سلولهای بتا تنها سلولهایی در بدن هستند که هورمون انسولین را که برای تنظیم سطح قند خون ما ضروری است، تولید می کنند.

پروفسور گونتون گفت: در حالی که یک جزء ژنتیکی قوی برای دیابت نوع 1 وجود دارد، اما ژنها به تنهایی نمیتوانند این نرخ جهانی رو به رشد دیابت نوع 1 را توضیح دهند. در حال حاضر تنها درمانهای دیابت نوع 1، تزریق انسولین برای تمام عمر یا پیوند کامل پانکراس یا پیوند جزایر است بنابراین استراتژی های بالقوه پیشگیرانه، می توانند هیجان انگیز باشند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-05-exposure-triggers-diabetes.html

 [1]بیماری دست، پا و دهان (Hand Foot Mouth Disease [HFMD])، سندرمی مسری است که توسط ویروس‌های روده‌ای از خانواده‌ی پیکورناویریده ایجاد می‌شود.