فعالیت بدنی کم، استفاده زیاد از رسانه های الکترونیکی و ایجاد خطر جدی برای سلامت کودکان

20می 2014- فعالیت بدنی کم همراه با استفاده ی بسیار زیاد از رسانه های الکترونیکی و رفتارهای بی تحرکی با افزایش خطر ابتلا به دیابت و بیماری های عروقی در کودکان 6 تا 8 سال ارتباط دارد.

در این تحقیق مشخص گردید که فعالیت کم فیزیکی- و بخصوص فعالیت فیزیکی بدون ساختار- با افزایش فاکتورهای خطر جدی برای سلامت ارتباط دارد. استفاده ی بسیار زیاد از رسانه های الکترونیکی و بخصوص تماشای زیاد تلویزیون و ویدئو با افزایش میزان فاکتورهای خطر در کودکان ارتباط دارد.

مطالعه ی فعالیت فیزیکی و تغذیه ی کودکان (PANIC  ) در انستیتوی بیومدیسین دانشگاه فنلاند شرقی انجام گردید و نتایج آن در مجله ی International Journal Of  Behavioral Nutrition and Physical Activity   که مجله ای در زمینه ی ورزش و تغذیه است، منتشر گردید.

بیشترین میزان فاکتورهای خطر در کودکانی با فعالیت بدنی کم و بیشترین زمان استفاده از رسانه های الکترونیکی مشاهده می شود. استفاده ی بسیار زیاد از رسانه های الکترونیکی و بخصوص تماشای بسیار زیاد تلویزیون و ویدئو، سبب افزایش فاکتورهای خطر نه تنها در کودکان بی تحرک می شود بلکه در کودکانی که دارای فعالیت فیزیکی هستند نیز می گردد.

علاوه بر این، بی نظمی در خوردن غذا و خوردن غذاهای ناسالم با افزایش عوامل خطر دیابت نوع2 و بیماریهای عروقی ارتباط دارد. پیشگیری از دیابت نوع2 و  بیماریهای عروقی بهتر است در کودکی آغاز شود. در مطالعه ی PANICپیشتر نشان داده شد که تجمع فاکتورهای خطر دیابت نوع2 و بیماریهای عروقی در افراد دارای اضافه وزن از کودکی آغاز می شود.

این نگرانی بسیار زیادی است زیرا تجمع فاکتورهای خطر در کودکی سبب افزایش چشمگیر خطر ابتلا به دیابت ، بیماریهای عروقی و مرگ زود هنگام در بلوغ می شود. بر اساس مطالعه ای که اخیراٌ منتشر شده، ورزش منظم و پرهیز از استفاده ی بسیار زیاد از رسانه های الکترونیکی ابزار مناسبی برای پیشگیری از دیابت و بیماریهای عروقی معرفی شده است. مطالعه ی  PANIC  منبع ارزشمندی از اطلاعات درباره ی سلامت کودکان ، فعالیت فیزیکی و تغذیه ی کودکان است که یک مطالعه ی ادامه دار مداخلاتی در شیوه ی زندگی است.

512 کودک 6 تا 8 ساله در این مطالعه شرکت کردند. این تحقیق از سال 2007  شروع و تا سال 2009 اندازه گیریها انجام گردید. در این تحقیق اطلاعات جدیدی درباره ی فعالیت فیزیکی کودکان، رفتارهای بدون تحرک ، تغذیه ، وضعیت فیزیکی، ترکیب بدنی، متابولیسم، سیستم عروقی، عملکرد مغزی، بهداشت دهان، کیفیت زندگی، تأثیرات ورزش و تغذیه بر سلامت و تندرستی و تأثیرات آن بر هزینه های مراقبتهای بهداشتی فراهم گردید.

منبع:www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140520093436.htm