فعالیت بدنی می تواند به اندازه ی دارو برای کاهش فشار خون مفید باشد

دوم ژانویه 2019 - طبق تحقیقات جدید، ورزش میتواند همانند داروهای تجویز شده برای کاهش فشار خون بالا، موثر باشد.

برای اولین بار تقریبا 400 مطالعه ی بالینی به طور مستقیم برای مقایسه ی تاثیر ورزش و داروهای پایین آورنده ی فشار خون، مورد بازنگری قرار گرفت.

در حالی که هیچ یک از شرکت کنندگان دراین مطالعه به دیابت مبتلا نبودند، یافته های این بازنگری به دیابت مربوط می شود زیرا دیابت با افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا و همچنین حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است.

محققان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن نتایج 194 آزمایش بالینی که به بررسی تاثیر داروها بر کاهش فشار خون سیستولیک پرداخته بودند و 197 مطالعه ی دیگر را که ورزشهای ساختارمند را بررسی کرده بودند، با هم مقایسه نمودند. به طور کلی، در این آزمایشات 39،742 نفر شرکت داشتند.

سه مجموعه از آنالیزها در این بازنگری برای مقایسه ی تاثیرات تمرینات ورزشی ساختارمند با تاثیرات هر نوع از داروهای کاهنده ی فشار خون، و از جمله شدت تمرینات ورزشی و دوز دارو، انجام شد.

یافته ها نشان می دهد که فشار خون افراد تحت درمان با دارو در مقایسه با افرادی که در برنامه های ورزشی ساختارمند شرکت کرده بودند، بطور کلی پایین تر است. با این حال، هنگامی که محققان تجزیه و تحلیل را بر افرادی که فشار خون بالا در آنها تشخیص داده شده بود، متمرکز کردند، نتایج نشان داد که فعالیت بدنی به اندازه ی مصرف داروهای کاهنده ی فشار خون برای این افراد مؤثر است.

مزایای تغییر سبک زندگی، مانند ورزش، این است که مزایای اضافه ای بدون عوارض جانبی ناشی از دارو را می تواند به ارمغان بیاورد.به طور خاص، "ترکیب تمرینات استقامتی با تمرینات مقاومتی دینامیک" در کاهش فشار خون سیستولیک موثر بود.

محققان اذعان كردند كه مطالعات مربوط به ورزش كمتر و کوچکتر از مطالعات دارویی بودند.

دکتر Huseyin Naci محقق اصلی این تحقیق گفت: بر اساس این بازنگری ما توصیه نمی کنیم که بیماران مصرف داروهای ضد فشار خون خود را متوقف کنند، اما ما امیدواریم که یافته های ما پزشکان و بیماران را از بحث های مبتنی بر شواهد در این زمینه آگاه کند.

او افزود: تجویز ورزش برای افراد مبتلا به فشار خون بالا کار ساده ای نیست، این یک توصیه برای پزشکان بمنظور شروع تجویز ورزشهای خاص برای بیماران مبتلا به فشار خون بالا است، اما ما باید همچنین از نتایج آنها مطلع شویم و اطمینان حاصل کنیم که آیا بیمارانی که مداخلات ورزشی برای آنها تجویز شده است به طور مرتب به انجام آن می پردازند و آیا انجام ورزش واقعا به آنها در کاهش فشار خون کمک می کند؟

این مطالعه در مجله British Journal of Sports Medicine منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/jan/physical-activity-could-be-as-effective-as-drugs-for-lowering-blood-pressure-91893249.html