غربالگری سریع و تشخیص زودهنگام رتینوپاتی دیابتی با یک آزمایش سرمی

12اکتبر 2020 - شیوع دیابت به طور مداوم در سراسر جهان در حال افزایش است. فدراسیون بین المللی دیابت تخمین زده است که در سال 2045 حدود 700 میلیون نفر از دیابت رنج می برند.

رتینوپاتی دیابتی (DR)، یکی از رایج ترین و جدی ترین عوارض میکرووسکولار دیابت است. غربالگری و تشخیص به موقع DR، برای پیشگیری و درمان این بیماری مهم است. فقدان نشانگرهای زیستی موثر، تشخیص زودهنگامDR ، را مشکل کرده است، که همین امر منجر به درمان هایی با نتایج کمتر مطلوب می شود.

اخیراً ، محققان به سرپرستی پروفسور XU Guowang از انستیتوی شیمی فیزیک دالیان (DICP) در آکادمی علوم چین و همكارانشان دریافتند كه 12-هیدروکسی اسید آراشیدونیك(12-HETE)  و 2-پیپریدون برای تشخیصDR ، به ویژه برای غربالگری اولیه DR مناسب هستند. نتایج مطالعه آنها در اول اکتبر در Advanced Science منتشر شد.

دانشمندان از روش های متابولومیکس چند پلت فرمی برای تجزیه و تحلیل نمونه های سرمی 905 شرکت کننده و ارائه ی بینشی جامع در مورد ویژگی های متابولیکی غیر طبیعی و مسیرهای متابولیکی که دچار اختلال شده اند و در شروع و توسعه DR نقش دارند، استفاده کردند.

از طریق تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره / یک متغیره ، یک پانل نشانگر جدید متشکل از 12-هیدروکسی اسید آراشیدونیك و 2- پیپریدون کشف و با یک استراتژی دو مرحله ای اعتبارسنجی شد. این پانل قادر به تشخیص سریع و دقیق DR در شرایط آزمایشگاهی بود که عملکرد تشخیصی بالایی را با حساسیت 80.5-89.4٪ ، ویژگی 91.9 – 93.3٪ و AUC یا سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد سیستم 0.928- 0.946،نشان داد.

علاوه بر این، پانل مارکر مذکور همچنین با حساسیت تشخیصی 81.6 -92.9 درصد، ویژگی 90.1-93.3 درصد و سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد سیستم 0.925-0.958 ، در تشخیص زودهنگام DR مزایایی را ارائه داد.

در این مطالعه یک روش جدید قابل اعتماد، کارآمد و آسان برای تشخیص DR با آزمایش مقدار کمی سرم معرفی گردید. این پروژه توسط بنیاد ملی علوم طبیعی چین، برنامه ملی تحقیق و توسعه كلیدی چین و برنامه نوآوری علوم و تحقیقات از انستیتوی شیمی فیزیك دالیان و آكادمی علوم چین پشتیبانی شد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2020-10-rapid-screening-early-diagnosis-diabetic.html