عوارض دراز مدت دیابت: التهاب کبدی سطح کلسترول را افزایش می‌دهد

14 اوت 2017- تحقیقات جدید نشان میدهد که فرآیندهای التهابی در کبد منجر به افزایش سطح کلسترول در افراد مبتلا به دیابت می‌شود و متعاقب آن سبب بروز بیماریهای عروقی می‌گردد. در این تحقیق مکانیسم جدیدی که پیش از این ناشناخته بود، معرفی گردید.

دانشمندان مرکز هلمهولتز در مونیخ و دانشگاه فنی مونیخ(TUM) با همکاری مرکز تحقیقات SFB 1118 در بیمارستان دانشگاه Heidelberg در این تحقیق حضور داشتند و مقاله‌ی آنها در مجله‌ی Cell Reports منتشر گردید.

بیماریهای عروقی نقش مهمی در عوارض دراز مدت دیابت بازی می‌کنند. بیماریهای قلبی عروقی شایعترین علت بستری بیماران دیابتی (75 درصد) و علت 50 درصد از کل مرگ‌ و میر بیماران دیابتی می باشند. یک عامل مهم برای آترواسکلروز، اختلالات گردش خون، عوارض عروقی و افزایش کلسترول است.

دکتر Diaz از مرکز سرطان و دیابت هلمهولتز می‌گوید: حتی اگر قند خون بخوبی کنترل گردد، برخی افراد مبتلا به دیابت در معرض خطر بالاتری برای عوارض دراز مدت این بیماری هستند. ما در این تحقیق به جستجوی علت زمینه‌ای این موضوع پرداختیم، دکتر Diaz  و پرفسور Herzig از TUM اثر فرآیندهای متابولیکی مختل شده بر عوارض بلند مدت دیابت را بررسی نمودند.

در این مطالعه، محققان بر روی فرایندهای التهابی که وقوع آنها در بسیاری از اختلالات متابولیکی مانند دیابت نوع 2 و چاقی شناخته شده است و به طور قابل توجهی منجر به عوارض طولانی مدت این بیماریها می شوند، تمرکز کردند.

آنها به طور خاص بر روی سیتوکین التهابی TNF-αیا tumor necrosis factor α  تمرکز  کردند که سبب القاء تولید گونه‌های فعال اکسیژن یا ROS در کبد می‌شود. محققان نشان دادند که این گونه‌های فعال اکسیژن سبب غیر فعال شدن فاکتور رونویسیGAbp یا GA-binding protein  می‌گردند. در مدلهای آزمایشگاهی، غیر فعال  شدن GAbp منجر به مهار پروتئین AMPK(سنسور انرژی سلول) می‌گردد که در نتیجه مقادیر بیشتری کلسترول در کبد تولید می‌شود و به دنبال آن علائم آترواسکلروز در فرد ظاهر می‌گردد.

 نقش کلیدی حفظ هموستازی کبدی و چربی‌های سیستمیک

 نویسنده‌ی اول این مقاله دکتر Niopek  می‌گوید: داده‌های ما نشان می‌دهد که کبد نقش کلیدی در توسعه‌ی بیماریهای عروقی شایع در دیابت بازی می‌کند، او افزود: GAbp  یک تنظیم کننده‌ی مولکولی مهم در ارتباط بین التهاب، هموستازی کلسترول و آترواسکلروز است. بدون اثرات محافظتی GAbp، فرد دچار هایپرکلسترولمی و افزایش رسوب چربی در شریانها می‌شود.

دکتر Herzig رهبر این تحقیق، توضیح داد از آنجائیکه داده‌های ابتدایی بدست آمده از بیماران، از یافته‌های ما حمایت می‌کند، این مسیر پیام رسانی جدید، صرفنظر از اینکه کنترل قند خون بیمار چقدر خوب باشد، یک جزء کلیدی در ابتلا به عوارض دراز مدت دیابت است، بنابراین می‌توان از آن به عنوان یک هدف درمانی جدید برای درمانهای آتی استفاده نمود.

 منبع و سایت خبر:

Cell Reports, 2017; 20 (6): 1422 DOI: 10.1016/j.celrep.2017.07.023

www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170814092935.htm