علیرغم نگرانی ها در مورد COVID-19، انجمن قلب و عروق اروپا با انتشار بیانیه ای توصیه کرد که بیماران به مصرف داروهای فشار خون خود ادامه دهند

16مارس 2020 -با توجه به یک تئوری جدید در مورد داروهای فشار خون مبنی بر این که می توانند خطر ابتلا به COVID-19 را افزایش یا آن را شدت ببخشند، انجمن قلب و عروق اروپا(ESC) ، بیانیه ای صادر کرده است که از پزشکان و بیماران می خواهد به درمان با مهار کننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین دو (ARBs) ادامه دهند.

این نگرانی از مشاهداتی ناشی شده است که بیانگر اتصال ویروس کرونای جدید "SARS-CoV-2" به آنزیم مبدل آنژیوتانسین دو (ACE2) برای آلوده کردن سلولها و ابتلای فرد به بیماری COVID-19  هستند، و از آنجائیکه مهار کننده های ACE و ARB، هر دو سطح ACE2 را افزایش می دهند، این شائبه مطرح شده است که باید مصرف این داروها متوقف شوند.

این مکانیسم به عنوان یک عامل خطر احتمالی برای تسهیل ابتلا به عفونت COVID-19 و وخیم تر شدن شدت آن مطرح شده است. با این حال، این مکانیسم به طور متناقض همچنین تاثیر این داروها را در محافظت در برابر آسیب حاد ریوی ناشی از این بیماری مطرح کرده است.

در همین زمان، مقاله ای با عنوان "آیا بیماران مبتلا به فشار خون بالا و دیابت قندی در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به عفونتCOVID-19  هستند؟" در Lancet Respiratory Medicine در 11 مارس منتشر گردید که در آن نویسندگان اظهار داشتند: ما این فرضیه را مطرح می کنیم که درمان افراد مبتلا به دیابت و فشار خون بالا با داروهای تحریک کننده یACE2 ، خطر ابتلا به COVID-19 شدید و کشنده را افزایش می دهد.

این اظهارات باعث شد كه برخی از رسانه ها و " شبکه های اجتماعی" موضوع رو بزرگتر کنند که منجر به نگرانی و در برخی موارد قطع دارو توسط بیماران گردید.

اما در تاریخ 13 مارس، شورای فشار خون بالا در انجمن قلب و عروق اروپا(ESC) در بیانیه ی ارسال شده به وب سایتESC ، این نگرانی ها را کاملاً سوداگرانه دانست و آنها را رد کرد.

در این بیانیه آمده است كه این شورا "به شدت توصیه می كند كه پزشكان و بیماران باید درمان خود را با درمانهای ضد فشار خون معمول ادامه دهند، زیرا هیچ گونه شواهد بالینی یا علمی وجود ندارد كه نشان دهد درمان ها با مهار كننده های ACE یا ARB به دلیل عفونتCOVID-19 ، باید متوقف شوند.

این بیانیه، توسط رئیس این شورا، دکتر Giovanni de Simone ، به نمایندگی از اعضای هسته ی مرکزی امضا شده است. در این بیانیه همچنین در مورد فرضیه ی اثر محافظ این داروها در برابر عوارض جدی ریوی در افراد مبتلا به COVID-19، گفته شده است که این داده ها فقط از مطالعه ی حیوانات -و نه از مطالعه بر روی انسانها- بدست آمده اند.

هیئت ESC نتیجه گیری نمود: "گمانه زنی ها درباره ایمنی داروهای مهارکننده های ACE یا ARB ، در رابطه با COVID-19 هیچ پایه علمی و شواهدی برای حمایت از آن ندارد."

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آخرین اخبار در زمینه ی و دستورالعملهای لازم برای مقابله با این ویروس به Coronavirus Resource Center در وب سایت Medscape مراجعه کنید.

منبع:

https://www.medscape.com/viewarticle/926838