شیوع دیابت از سال 2012 در سالمندان ثابت مانده است

اولنوامبر 2019 - براساس تحقیقات منتشر شده در شماره 1 نوامبر Morbidity and Mortality Weekly Report، توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده(CDC)، از سال 2012 شیوع دیابت در میان بزرگسالان 68 ساله و بالاتر ثابت مانده است.

دکتر Linda J. Andes، و همکارانش از CDC در آتلانتا، شیوع سالانه و بروز دیابت را در طی سالهای 2001 تا 2015 با استفاده از داده های مدیکر برای افراد 68 ساله و بالاتر تخمین زدند.

محققان دریافتند که شیوع کلی دیابت از 23.3 درصد در سال 2001 به 32.2 درصد در سال 2012 رسیده و پس از سال 2012 در همین سطح باقی مانده است.در مقایسه با سایر گروههای نژادی / قومی ، شیوع دیابت در میان سفیدپوستان کمتر بود. شیوع دیابت در بین مردان بیشتر از زنان بود (از 24.7 تا 34.6 درصد در مقابل 22.3 تا 30.3 درصد). از سال 2001 تا 2006 ، درصد تغییر سالانه ی بروز دیابت 4.5 درصد گزارش شد، اما میزان بروز این بیماری پس از سال 2006 کاهش یافت (درصد تغییر سالانه،−3.3  درصد) و از نظر نژاد / قومیت و جنس، اختلاف معنی داری وجود داشت. شیوع دیابت در سال 2015 برابر با 31.6٪ (آخرین سال تخمین زده شده) و بروز آن 3.0٪ بود.

نویسندگان اظهار داشتند: "این داده ها منبع مهمی برای نظارت بر دیابت در افراد مسن در آینده هستند که به کمک آنها می توانیم بر بار بیماری در طی زمان نظارت کرده و اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی، را ارزیابی کنیم."

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-11-cdc-prevalence-diabetes-plateaued-seniors.html