شیر کامل به بهبود میزان کلسترول کمک می کند

 5 ژانویه 2018- یک مطالعه ی 3 هفته ای متقاطع نشان داد که نوشیدن شیر کامل (حاوی تمام چربیهای شیر) در مقایسه با شیر کم چرب به بهبود میزان کلسترول خون کمک می کند.

 برای دهه ها به افراد برای کاهش وزن و کمک به جلوگیری از بیماریهای قلبی مصرف شیرهای کم چرب و یا با چربی متوسط توصیه می گردید. با این حال این توصیه ها قبل از انجام تحقیقات دقیق به منظور بررسی این نظریه صورت گرفته بود.

در سالهای اخیر برای بررسی اعتبار علمی توصیه به مصرف شیر کم چرب، تحقیقاتی انجام شد. تاکنون تحقیقات نشان داده است که لبنیات با چربی کامل نه تنها بدتر از لبنیات کم چرب نمی باشد بلکه ممکن است سالم تر نیز باشد. تحقیقات قبلی نشان داده اند که لبنیات حاوی چربی کامل با خطر کمتر دیابت نوع 2 در ارتباط می باشد.

 در این تحقیق جدید، محققان دانشگاه کپنهاگ اثرات مصرف 500 میلی لیتر شیر کامل یا شیر بدون چربی را برای 3 هفته بررسی کردند و سپس آزمایش را با تعویض نوع شیر در دو گروه شرکت کننده برای 3 هفته ی دیگر ادامه دادند. این تحقیق بصورت تصادفی انجام شد بنابراین عده ای از شرکت کنندگان درابتدا با شیر کم چرب و گروه دیگر با شیر کامل آزمایشات را آغاز کردند.

آزمایش کلسترول برای اندازه گیری تأثیر تفاوت شیر کم چرب بر چربیهای خون از جمله کلسترول HDL  و کلسترول LDL انجام شد. 18 فرد سالم در این مطالعه شرکت کردند و همه بجز یک نفر تا انتهای تحقیق حضور داشتند.

نتایج نشان داد که میزان کلسترول LDL با مصرف هر دو نوع شیر تفاوت قابل توجهی نکرده است. با این حال شیر کامل موجب افزایش میزان کلسترول HDL(کلسترول خوب) شده است، که بیانگر اثر مثبت آن بر میزان کلسترول است. این یافته ها نشان می دهد که لبنیات کم چرب مزیتی بر لبنیات پرچرب ندارد و احتمالاً لبنیات پرچرب انتخاب سالم تری می باشد.

نتایج این مطالعه در مجله ی Clinical Nutrition منتشر گردید.

منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2018/jan/full-fat-milk-improves-cholesterol-levels-90626725.html