شیر دادن به نوزاد بهترین راه برای جلوگیری از کبد چرب، برای مادران است

اول نوامبر 2018- محققان دانشگاه کاليفرنيا متوجه شدند که خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی(NAFLD) در میانسالی، برای مادرانی که شش ماه یا بیشتر، کودک یا کودکانشان را با شیر خود تغذیه کرده اند، کمتر است. با توجه به عدم وجود هیچ گزینه ای برای پیشگیری از این بیماری، به جز شیوه زندگی سالم، محققان می گویند که این یافته ی جدید ممکن است یک عامل خطر زودهنگام قابل تغییر را برای این بیماری جدی و مزمن معرفی کند.یافته های این تحقیق در Journal of Hepatology منتشر شده است.
دکتر  Veeral Ajmera، متخصص کبد از دانشگاه کالیفرنیا گفت: تغذیه با شیر مادر و مزایای آن برای کودک برای چندین سال مورد بررسی قرار گرفته است.با این حال، این تجزیه و تحلیل جدید باعث افزایش شواهدی شده است که نشان می دهد تغذیه ی کودک با شیر مادر همچنین دارای مزایایی برای سلامتی مادر است، برای مثال از او در برابر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی در میان میانسالی، محافظت می کند.

دکتر Ajmera و همکارانش از داده های مطالعه ی CARDIA (خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر در بزرگسالان) استفاده کردند. این پژوهش یک مطالعه کوهورت چند مرکزی آینده نگر با حضور 844 زن سیاه و سفید پوست بود که هر دو تا پنج سال تا حداکثر 30 سال تحت نظارت قرار گرفتند. بیوشیمی و سایر عوامل خطر در این زنان، در زمان ثبت نام آنها در طول سال 1985 تا 1986 مورد ارزیابی قرار گرفت. کسانی که پس از شرکت در این مطالعه زایمان داشتند، مدت زمان تغذیه ی نوزاد با شیر خود را برای هر تولد، در طی 25 سال گزارش کردند. در پایان مطالعه، از ناحیه ی شکمی این شرکت کنندگان تصاویر سی تی اسکن تهیه شد، تا محققان میزان چربی کبدی آنها را که نشانه ای ازNALFD   است، بررسی کنند.
نویسنده ی ارشد این مطالعه پرفسور گاندرسون، یک دانشمند ارشد پژوهشی در  Kaiser Permanente، گفت: قدرت منحصر به فرد مطالعه ی CARDIA، ارزیابی عوامل خطر قلبی عروقی و متابولیکی در زنان جوان قبل از بارداری و در طول سال های باروری است. این مطالعه برای بررسی عوامل خطرساز قبل از بارداری و شناسایی بیشتر رابطه ی خاص شیردهی با خطر ابتلا به بیماری ها در آینده برای زنان طراحی شده است.
بر اساس یافته های این تحقیق، خطر ابتلا به NAFLD برای زنانی که یک یا چند کودکشان را برای بیش از شش ماه با شیر خود تغذیه کرده بودند، کمتر از کسانی بود که کمتر از یک ماه کودک یا کودکانشان را با شیر خود تغذیه کرده و یا اصلا با شیر خود نوزادانشان را تغذیه نکردند. معمولا  NAFLD، در زنان 25 سال بعد، یعنی در میانسالی بروز کرده بود و زنانی که به این بیماری مبتلا شده بودند دارای شاخص توده بدنی بالاتر، اندازه ی دور کمر بزرگ تر، تری گلیسیرید بالا و HDL پایین تر نسبت به کسانی بودند که به NAFLD مبتلا نشدند.
NAFLD، شایع ترین علت بیماری مزمن کبدی در آمریکا است.معمولا تا قبل از مراحل پیشرفته، این بیماری کبدی بدون علامت است و این بیماری از نظر شدت دارای طیفی گسترده ای است، استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH)، مهاجم ترین نوع آن است. عوامل ژنتیکی و محیطی متعددی به NAFLD کمک می کنند و برخی از شرایط سلامت مانند چاقی و دیابت نوع 2 می توانند عوامل مستعد کننده ی آن باشند.برآورد شده است که ده ها میلیون نفر در سراسر جهان به NAFLD و NASH مبتلا هستند. استانداردهای فعلی مراقبت برای این بیماریها، تنها "کاهش وزن و تبعیت از یک رژیم سالم غذایی" است.
از آنجایی که این بیماریها با چاقی، دیابت، مقاومت به انسولین و رفتارهای شیوه زندگی مرتبط هستند، دکترAjmera  و تیمش نتایج تحقیق خود را برای این عوامل خطر متابولیک قبل از بارداری، فعالیت بدنی و مصرف غذا تنظیم کردند. تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که "هر گونه تاثیر مثبت ناشی از طول دوره ی شیردهی، فراتر از عوامل موثر بر خطر پیش از بارداری و رفتارهای شیوه زندگی است".
دکتر Ajmera گفت: بیماری کبد چرب غیر الکلی و تمام بیماری های متابولیکی رابطه ی منحصر به فردی با عوامل اجتماعی- اقتصادی دارند. افزودن اطلاعات دیگر در مورد رژیم غذایی و ورزش تنها باعث تقویت این ادعا گردید که تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از بیماری کبد چرب غیر الکلی مفید است. دکترAjmera  گفت: به مطالعات بیشتری برای بررسی مکانیزم های تاثیر شیردهی بر NAFLD و اینکه آیا می تواند شدت بیماری را کاهش دهد، نیاز داریم.

منبع و سایت خبر:

Journal of Hepatology, 2018; DOI: 10.1016/j.jhep.2018.09.013

www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181101133753.htm

شیر دادن به نوزاد بهترین راه برای جلوگیری از کبد چرب، برای مادران است

مطالعه ی محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان داده است که مادرانی که بیش از شش ماه با شیر خود نوزادانشان را تغذیه می کنند، کمتر به بیماری کبد چربی مبتلا می شوند.
اول نوامبر 2018- محققان دانشگاه کاليفرنيا متوجه شدند که خطر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی(NAFLD)در میانسالی، برایمادرانی که شش ماه یا بیشتر، کودک یا کودکانشان را با شیر خود تغذیه کرده اند، کمتر است. با توجه به عدم وجود هیچ گزینه ای برای پیشگیری از این بیماری، به جز شیوه زندگی سالم، محققان می گویند که این یافته ی جدید ممکن است یک عامل خطر زودهنگام قابل تغییر را برای این بیماری جدی و مزمن معرفی کند.یافته های این تحقیق در Journal of Hepatologyمنتشر شده است.
دکتر  Veeral Ajmera، متخصص کبد از دانشگاه کالیفرنیا گفت: تغذیه با شیر مادر و مزایای آن برای کودک برای چندین سال مورد بررسی قرار گرفته است.با این حال، این تجزیه و تحلیل جدید باعث افزایش شواهدی شده است که نشان می دهد تغذیه ی کودک با شیر مادر همچنین دارای مزایایی برای سلامتی مادر است، برای مثال از او در برابر ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی در میان میانسالی، محافظت می کند.

دکتر Ajmeraو همکارانش از داده های مطالعه ی CARDIA(خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر در بزرگسالان) استفاده کردند. این پژوهش یک مطالعه کوهورت چند مرکزی آینده نگر با حضور 844 زن سیاه و سفید پوست بود که هر دو تا پنج سال تا حداکثر 30 سال تحت نظارت قرار گرفتند.بیوشیمی و سایر عوامل خطر در این زنان، در زمان ثبت نام آنها در طول سال 1985 تا 1986مورد ارزیابی قرار گرفت. کسانی که پس از شرکت در این مطالعه زایمان داشتند، مدت زمان تغذیه ی نوزاد با شیر خود را برای هر تولد، در طی 25 سال گزارش کردند. در پایان مطالعه، از ناحیه ی شکمی این شرکت کنندگان تصاویر سی تیاسکن تهیه شد، تا محققان میزان چربی کبدی آنها را که نشانه ای از NALFD  است، بررسی کنند.
نویسنده ی ارشد این مطالعه پرفسور گاندرسون، یک دانشمند ارشد پژوهشی در  Kaiser Permanente، گفت: قدرت منحصر به فرد مطالعهی CARDIA، ارزیابی عوامل خطر قلبی عروقی و متابولیکی در زنان جوان قبل از بارداری و در طول سال های باروری است. این مطالعه برای بررسی عوامل خطرساز قبل از بارداری و شناسایی بیشتر رابطه ی خاص شیردهی با خطر ابتلا به بیماری ها در آینده برای زنان طراحی شده است.
بر اساس یافته های این تحقیق، خطر ابتلا به NAFLDبرایزنانی که یک یا چند کودکشان را برای بیش از شش ماه با شیر خود تغذیه کرده بودند، کمتر از کسانی بود که کمتر از یک ماه کودک یا کودکانشان را با شیر خود تغذیه کرده و یا اصلا با شیر خود نوزادانشان را تغذیه نکردند.معمولا  NAFLD، در زنان 25 سال بعد، یعنی در میانسالی بروز کرده بود و زنانی که به این بیماری مبتلا شده بودند دارای شاخص توده بدنی بالاتر، اندازه ی دور کمر بزرگ تر، تری گلیسیرید بالا وHDL پایین تر نسبت به کسانی بودند که بهNAFLD مبتلا نشدند.
NAFLD  ، شایع ترین علت بیماری مزمن کبدی در آمریکا است.معمولا تا قبل از مراحل پیشرفته، این بیماری کبدی بدون علامت است و این بیماری از نظر شدت دارای طیفی گسترده ای است، استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH)، مهاجم ترین نوع آن است. عوامل ژنتیکی و محیطی متعددی به NAFLD کمک می کنند و برخی از شرایط سلامت مانند چاقی و دیابت نوع 2 می توانند عوامل مستعد کننده ی آن باشند.برآورد شده است که ده ها میلیون نفر در سراسر جهان به NAFLD و NASH مبتلا هستند.استانداردهای فعلی مراقبت برای این بیماریها، تنها "کاهش وزن و تبعیت از یک رژیم سالم غذایی" است.
از آنجایی که این بیماریها با چاقی، دیابت، مقاومت به انسولین و رفتارهای شیوه زندگی مرتبط هستند، دکترAjmera  و تیمش نتایج تحقیق خود را برای این عوامل خطر متابولیک قبل از بارداری، فعالیت بدنی و مصرف غذا تنظیم کردند.تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که "هر گونه تاثیر مثبت ناشی از طول دوره ی شیردهی، فراتر از عوامل موثر بر خطر پیش از بارداری و رفتارهای شیوه زندگی است".
دکتر Ajmera گفت: بیماری کبد چرب غیر الکلی و تمام بیماری های متابولیکی رابطه ی منحصر به فردی با عوامل اجتماعی- اقتصادی دارند. افزودن اطلاعات دیگر در مورد رژیم غذایی و ورزش تنها باعث تقویت این ادعا گردید که تغذیه با شیر مادر در پیشگیری از بیماری کبد چرب غیر الکلی مفید است. دکترAjmera  گفت: به مطالعات بیشتری برای بررسی مکانیزم های تاثیر شیردهی بر NAFLD و اینکه آیا می تواند شدت بیماری را کاهش دهد، نیاز داریم.

منبع و سایت خبر:

Journal of Hepatology, 2018; DOI: 10.1016/j.jhep.2018.09.013

www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181101133753.htm