دفاتر موسسه خیریه دیابت طبرستان « مادر »

 

دفتر مرکزی

 

آدرس : ساری – بلوار طالقانی نبش خیابان معلم درمانگاه حضرت ابوالفضل – موسسه خیریه دیابت طبرستان « مادر»  

تلفکس : 33208607-011 و 33209667-011 ,01133204203

 دفتر نوشهر

آدرس : نوشهر – خیابان فردوسی شمالی – ابتدای خیابان یاسر           

 تلفکس :   01153254550 ,09303551483

دفتر تنکابن

آدرس: خیابانعلامه تنکابنی- جنب قنادی باغچه داخل پاساژ طبقه دوم

تلفکس:01154239861,01154239860

 

آدرس سایت : www.diabetestma.org