شش ثانیه ورزش شدید وکاهش 9 درصدی فشارخون

 انجام تنها 6 ثانیه ورزش با شدت زیاد موجب کاهش قابل توجه فشارخون در افراد مسن می شود و به احتمال زیاد فواید مشابهی برای افراد جوانتر دارد.

محققان دانشگاه  Abertayتأثیر نوع خاصی از ورزش  که HITیا تمرینات  با شدت زیاد نام دارد را بر گروهی از بازنشستگان بررسی کردند. این نوع ورزش درمدت زمان کوتاه اما با شدت بالا و بافواصل زمانی استراحت انجام می شود.

میزان ضربان قلب افراد شرکت کننده درهنگام ورزش اندازه گیری و مانیتور گردید. افراد شرکت کننده به مدت 6 ثانیه بسرعت دوچرخه ی ثابت را پدال زده و سپس حداقل یک دقیقه  استراحت می کردند  و بلافاصله مجدداً با سرعت پدال می زنند  تا زمانیکه سرعت ضربان  قلب آنها به زیر 120 ضربه در دقیقه برسد.

شرکت کنندگان در این مطالعه  دو جلسه در هفته  به این تمرینات  شدید ورزشی پرداخته  و این تمرینات  را به مدت  8 هفته  انجام دادند. درطی جلسات اول، شرکت کنندگان 6 دوره ی 6 ثانیه ای پدال می زدند که بتدریج  تا انتهای هفته ی ششم تعداد  بارهای پدال زدن سریع  به 10 دور افزایش یافت.

نتایج بدست آمده از افرادیکه در تمرینات ورزشی شدید شرکت کرده بودند با افراد گروه کنترل که در این تمرینات شرکت نداشتند، مقایسه گردید. دانشمندان دریافتند فشارخون افرادیکه در پدال زدن سریع دوچرخه ی ثابت به مدت 6 ثانیه  شرکت کرده بودند به میزان  9 درصد کاهش یافته است.

فشارخون بالا یکی از عوامل خطر برای بیماریهای قلبی وهمچنین افزایش خطر ابتلا به عوارض دیابت است بنابراین مداخلاتی نظیر فعالیت های شدید جایگزین سالمی  برای داروهای فشارخون محسوب می شود که دارای عوارض  جانبی هستند.

محققان که در مطالعات  قبلی تأثیرات ورزش های HITرا بررسی کرده بودند درحال برنامه ریزی برای مطالعات بزرگتر برای تایید مزایای ورزش با شدت بالا هستند. چنانچه منافع این نوع ورزش در کارآزمایی های بالینی تایید شود این نوع ورزش می تواند  گزینه ی مناسبی به جای دوره های طولانی ورزش برای افراد مسن و سایر افراد باشد.

منبع:

 www.diabetes.co.uk/news/2014/jul/6-second-bursts-of-flat-out-exercise-lowers-blood-pressure-by-9-per-cent-92010704.html