شربت ذرت با فروکتوز بالا، عوامل خطر بیماریهای قلبی و دیابت را افزایش می دهد

18 سپتامبر 2020 - بر اساس یک مطالعه ی جدید توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا به نظر می رسد مصرف شربت ذرت با فروکتوز بالا به اندازه ی مصرف قند به شکل فروکتوز به تنهایی، برای سلامتی شما مضر است.

در این مطالعه خطرات بهداشتی مربوط به نوع قند گزارش شده است، اما همچنین خطرات جدیدی را هنگام ترکیب قندها نشان می دهد، که پیامهای مهمی برای تدوین دستورالعمل های غذایی در بر دارد.

وقتی صحبت از خطرات سلامتی می شود، قند به شکل فروکتوز به طور واضح مضر است، به این دلیل که اکثر فروکتوزهای مصرف شده در نهایت وارد کبد می شوند و هنگامی که فروکتوز وارد شده به کبد زیاد باشد، کبد اسید اوریک و چربی را به شکل تری گلیسیرید در آورده و خطر کبد چرب، بیماری های قلبی و نقرس را افزایش می دهد. اما محقق اصلی این مطالعه، دکترKimber Stanhope ، می گوید: داده های جدید نشان می دهد که نباید تاثیر گلوکز را نادیده بگیریم.

دکتر Stanhope، گفت: به نظر می رسد مصرف ترکیبی از فروکتوز و گلوکز موجود در شربت ذرت با فروکتوز بالا، برای برخی از عوامل خطر بیماری های قلبی از مصرف "فروکتوز به تنهایی" مضرتر باشد. هنگامی که ما این مطالعه را برنامه ریزی می کردیم، انتظار چنین نتیجه ای را نداشتیم.

تحقیقات نشان داده است که فروکتوز در مقایسه با گلوکز باعث افزایش عوامل خطر بیماریهای قلبی و دیابت می شود. این موضوع منجر به این فرضیه شده بود که گلوکز در شربت ذرت با فروکتوز بالا، تاثیر منفی ندارد و این تاثیرات همگی به فروکتوز زیاد مربوط می شوند، اما در این مطالعه ی جدید، که درژورنال Metabolism، منتشر شده است، این فرضیه از طریق بررسی تفاوت در عوامل خطر سلامت بر اساس نوع  قند، آزمایش شد.

شرکت کنندگان از نوشیدنی های حاوی فروکتوز، گلوکز، شربت ذرت با فروکتوز بالا یا آسپارتام به عنوان کنترل استفاده کردند، سپس محققان خون آنها را از نظر عوامل خطر شناخته شده برای بیماری های قلبی و دیابت تجزیه و تحلیل کردند.

محققان انتظار داشتند که تاثیر فروکتوز بر افزایش فاکتورهای خطر بیشترین و برای گلوکز کمترین باشد، و شربت ذرت با فروکتوز بالا در بین این دو محدوده، قرار گیرد. این دقیقاً همان چیزی بود که آنها برای برخی از عوامل خطر مشاهده کرده بودند.اما، برای سایر عوامل خطر، از جمله عوامل خطری که بسیاری از دانشمندان معتقدند بهترین پیش بینی کننده های بیماری قلبی هستند، بیشترین افزایش این عوامل خطر با مصرف شربت ذرت با فروکتوز بالا، به دلیل اثر متقابل فروکتوز و گلوکز رخ داد.

گزینه هایی برای مصرف کنندگان و دستورالعمل های غذایی

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که دستورالعمل های رژیم غذایی و انتخاب های مصرف کنندگان نباید بر این فرضیه استوار باشد که تمام عوارض جانبی ناشی از قندهای موجود در مواد غذایی به دلیل محتوای فروکتوز آنها است.

دکتر Hieronimus، نویسنده ی اول این مقاله از گروه تغذیه کودکان، در موسسه ی Max-Rubner، گفت: مطالعه ما نشان می دهد که تغذیه چیزی فراتر از بررسی اجزای غذایی بطور جداگانه است. برای درک نحوه تأثیر مواد غذایی بر بدن ما، باید رژیم های غذایی را بصورت کلی مطالعه کنیم.

منبع:

Metabolism. doi.org/10.1016/j.metabol.2020.154356.

https://www.news-medical.net/news/20200918/High-fructose-corn-syrup-increases-risk-factors-for-heart-disease-diabetes.aspx