شبکیه ی چشم می تواند خود را پس از ژن درمانی مجددا ساماندهی کند

10 جولای 2019- بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی یک مدل موش با اختلال بینایی، بعد از ژن درمانی، شبکیه می تواند ساختار خود را مجددا بازسازی کرده و به نور، بطور طبیعی پاسخ دهد. این نتایج بر خاصیت پلاستیسیتی شبکیه تاکید می کند و از توسعه ی درمان هایی که هم اکنون برای نجات سلول های در حال مرگ طراحی شده اند، پشتیبانی می کند.نتایج این تحقیق در JNeurosciمنتشر گردید.

نابینایی اغلب ناشی از مرگ سلولهای استوانه ای گیرنده ی نور است که یکی از انواع سلولهایی هستند که در شبکیه قرار دارند. درمان های فعلی می تواند سلولهای استوانه ای در حال مرگ را نجات دهد، اما هنوز مشخص نشده است که آیا شبکیه می تواند پس از درمان خود را دوباره بازسازی کند، زیرا بازسازی شبکیه یکی از عناصر کلیدی برای بازیابی بینایی است.

دکتر Jeannie Chen، دکتر Alapakkam Sampath، دکتر Greg Fieldوهمکارانش، یک مدل موش با سلولهای استوانه ای ناقص ژنتیکی را برای تقلید اختلالات نابینایی در انسان پرورش دادند. سپس آنها ساختار شبکیه معیوب ، و همچنین پاسخ آن به نور، را در زمان های مختلف با و بدون ژن درمانی مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که سلولهای استوانه ای که ژن درمانی را دریافت کرده بودند، نه تنها به طور طبیعی به نور پاسخ می دادند بلکه اتصالات طبیعی خود را با دیگر نورون های شبکیه نیز بازیابی کردند.

منبع:

Journal of Neuroscience. doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2902-18.2019.

https://www.news-medical.net/news/20190710/Retina-can-restructure-itself-following-gene-therapy.aspx