سیستم لوزالمعده ی مصنوعی کنترل قند خون را بهبود می بخشد و خطرهیپوگلایسمی را کاهش می دهد

4 اکتبر 2018 - تحقیقات جدید نشان می دهد که استفاده از یک سیستم پانکراس مصنوعی با حلقه ی بسته باعث بهبود کنترل قند خون و کاهش میزان هیپوگلیسمی (افت قند خون) می شود.
یافته های این مطالعه، که با بودجه ی JDRF انجام شده است، در کنفرانس سالانه ی انجمن اروپایی مطالعات دیابت (EASD) در برلین آلمان ارائه شد.
سیستم های لوزالمعده مصنوعی توجه زیادی را در جامعه ی دیابت به خود جلب کرده است. این دستگاه ها نه تنها می توانند کنترل قند خون را بهبود بخشند، بلکه زندگی را برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 راحت تر می کنند.
در این مطالعه، دکترHovorka  از دانشگاه کمبریج، سیستم پانکراس مصنوعی با حلقه ی بسته را با پمپ انسولین دارای سنسور در 86 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 ، با یکدیگر مقایسه کرد.
سیستم های حلقه ی بسته از یک الگوریتم برای محاسبه ی مقدار انسولین مورد نیازی که پمپ به بدن بیمار تحویل می دهد، استفاده می کنند. در درمان با پمپ دارای سنسور، هنوز نیاز است که بیمار در مورد دوز انسولین مورد نیاز خود، تصمیم گیری کند.
در ابتدای تحقیق، مقدار  HbA1cشرکت کنندگان بین 59 تا 86 میلی مول بر مول(7.5 تا 10 درصد) بود و همه ی آنها قبل از مطالعه با پمپ انسولین درمان می شدند. جوانترین شرکت کننده شش سال سن داشت و مسن ترین شرکت کننده 65 ساله بود. شرکت کنندگان به مدت 12 هفته به طور تصادفی با هر دو روش، تحت درمان قرار گرفتند.
در مجموع 65٪ از افراد گروه حلقه ی بسته، توانستند مقدار قند خون خود را در محدوده ی هدف (3.9 تا 10 میلی مول بر لیتر)، حفظ کنند در حالیکه 54٪ از گروه کنترل دارای قند خونی در این محدوده بودند.
گروه حلقه بسته همچنین بهبود بیشتری را در HbA1c خود تجربه کردند و زمان کمتری در وضعیت هیپوگلیسمی و هایپرگلیسمی (قند خون بالا) قرار داشتند.
تنها یک مورد کتواسیدوز دیابتی (DKA) در گروه حلقه ی بسته گزارش شد که به علت اختلال در ست تزریق رخ داده بود. با این حال، احتمال بروز اشکال در "ست تزریق" در هنگام استفاده از پمپ انسولین دارای سنسور بیشتر بود، بنابراین این مسئله مربوط به سیستم حلقه ی بسته نمی باشد.
از نظر دوز کل انسولین و وزن بدن، تفاوت معنی داری بین گروه های درمان مشاهده نشد.هیچ موردی از هیپوگلیسمی شدید (سطح بسیار پایین قند خون) در هر دو گروه در طی 12 هفته تحقیق رخ نداد.
Rachel Connor، مدیر مشارکت پژوهشی JDRF در انگلیس گفت: این نتایج عالی است ومن به پروفسور Hovorka در مورد این تحقیق مهم تبریک می گویم. دیابت نوع 1 یک وضعیت چالش برانگیز است، اما این نتایج ما را یک قدم به تغییر زندگی میلیون ها فرد مبتلا به این بیماری در سراسر جهان نزدیک تر کرده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/oct/artificial-pancreas-system-improves-blood-sugar-control,-reduces-hypo-risk-94112251.html