سندرم متابولیک و مصرف الکل خطر ابتلا به بیماری کبدی را افزایش می‌دهد

 تحقیقات جدید نشان داده است که داشتن عوامل خطر سندرم متابولیک و مصرف الکل با افزایش خطر ابتلا به بیماریهای کبدی ارتباط دارد.

 یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که افرادی با عوامل خطر متابولیکی ممکن است بیشتر مستعد تخریب کبدی ناشی از مصرف الکل باشند، همچنین هم پوشانی قابل توجهی در فاکتورهای خطر برای بیماری کبد چرب غیر الکلی یا NAFLD و بیماری کبد چرب مرتبط با الکل یا ALD وجود دارد. افراد مبتلا به NAFLD-که پیش از این بطور جداگانه از بیماری ALDدر نظر گرفته می‌شد- در معرض خطر بالاتری برای دیابت نوع 2 هستند. با این حال، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که هر دوی این بیماریها ممکن است در افراد دارای عوامل خطر سندرم متابولیک، بروز کنند.

 محققان بیمارستان دانشگاه هلسینکی، این فرضیه را مطرح کردند که اثر الکل و اثر فاکتورهای متابولیکی با یکدیگر در ارتباطند به همین دلیل آنها مطالعه‌ای را برای بررسی این تعامل با عوارض کبدی در جمعیت  فنلاند انجام دادند.

محققان اطلاعات 10 ساله‌ی 6732 فرد را که به بیماری کبدی مبتلا نبودند و در مطالعه‌ی بهداشت فنلاند در سال 2000 شرکت داشتند، آنالیز نمودند. آنها به بروز بیماری کبدی، مصرف الکل و فاکتورهای متابولیکی پیش بینی کننده‌ی بیماری کبدی در این افراد توجه کردند.

در میان افرادی که عوارضی را تجربه کرده بودند، وجود عوامل مرتبط شامل: اختلالات متابولیسمی گلوکز و چربی و مقاومت به انسولین مشاهده شد، از میان چربیها، کمبود کلسترول LDL به طور خاص پیش‌بینی کننده‌ی بیماری کبدی بود.

برای افرادی که در حد متوسط الکل مصرف می کردند، خطر ابتلا به بیماری کبدی با افزایش نمایه‌ی توده‌ی بدنی، بزرگ بودن اندازه‌ی دور کمر، افزایش قند خون علاوه بر عوامل دیگری، همچون سن، جنسیت و سیگار کشیدن، افزایش می یابد.

خطر ابتلا به بیماری کبدی در افرادیکه از مقدار الکل بیشتری استفاده می‌کردند (140 گرم یا ده نوشیدنی در هفته برای زنان و 210 گرم یا 15 نوشیدنی  در هفته برای مردان)، اگر فرد به دیابت مبتلا باشد یا اندازه‌ی دور کمر او زیاد باشد، بیشتر است.

به طورکلی، عوامل اصلی متابولیکی که خطر ابتلا به بیماری کبدی را افزایش می‌دهند عبارتند از: کاهش کلسترول LDL، افزایش غیرطبیعی قندخون و مقاومت به انسولین.

چاقی شکمی و بالا بودن نمایه‌ی توده‌ی بدنی نیز بر خطر ابتلا به مشکلات کبدی می افزاید.

 با توجه به این یافته‌ها، محققان بر این باورند که مصرف الکل و ابتلا به طیف وسیعی از اختلالات متابولیکی باید همزمان بررسی گردد، تا بتوان افراد در معرض خطر زیاد برای عوارض کبدی را بخوبی شناسایی نمود.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/metabolic-defects-and-alcohol-combined-linked-to-increased-risk-of-liver-disease-96902297.html