سطوح پایین روی میتواند با خطر پیش دیابت مرتبط باشد

09 نوامبر 2017 - دانشمندان ارتباط بین متابولیسم روی و ابتلا به پیش دیابت را مشاهده کردند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که غلظت های پایین تر ریزعناصر در خون (به ویژه روی) نقش مهمی در ابتلا به پیش دیابت دارند، هر چند هنوز دلیل آن را درک نکرده اند.

محققان روسی دانشگاهRUDN  و دانشگاه دولتی P. G. Demidov Yaroslavl بر این باورند که بررسی متابولیسم روی در پاتوژنز دیابت مستلزم تحقیقات بیشتر است و این فرضیه که مصرف مواد غذایی حاوی روی می تواند یک اقدام پیشگیرانه برای پیش دیابت باشد، باید بیشتر بررسی شود.

دانشمندان80  نفر از زنان مبتلا به پیش دیابت و 80 زن سالم پس از یائسگی را انتخاب کرده و سطوح سرمی 28  عنصر آن ها را اندازه گیری کردند.

HbA1c
، سطح گلوکز خون و انسولین افرادی که مبتلا به پیش دیابت بودند، بالاتر بود و از میان تمام ریزعناصر اندازه گیری شده فقط روی سرمی(Zn)  به میزان قابل توجهی، تقریبا 10 درصد نسبت به گروه کنترل سالم کاهش نشان می داد.

نویسنده مطالعه، Alexey A. Tinkov  توضیح داد: این مطالعه بر اساس داده های موجود در مورد نقش ریز عناصر در بدن (روی، کروم، وانادیم) در انتقال سیگنال انسولین انجام شد. در عین حال، اعتقاد بر این است که تعدادی از فلزات سمی(کادمیوم، جیوه) به توسعه مقاومت به انسولین (مقاومت بافت ها در برابر سیگنالینگ انسولین) و در نتیجه دیابت نوع 2 کمک می کنند.

در این مطالعه شواهدی که نشان دهد سطح پایین تر روی به مقاومت به انسولین کمک می کند، بدست نیامد اما روی در سنتز انسولین در سلول های بتای پانکراس نقش مهمی دارد و مطالعات نشان داده اند که روی سلول های بتا را از تخریب محافظت می کند.

از آنجایی که این ارتباط اخیرا مشاهده شده است، محققان در حال برنامه ریزی برای بررسی کمبود روی با جزئیات بیشتر به عنوان یک علت احتمالی پیش دیابت هستند.

Tinkkov
نتیجه گیری نمود که نتایج این مطالعه بر اهمیت بررسی متابولیسم روی در پاتوژنز دیابت تأکید می کند. علاوه بر این، ما پیشنهاد می کنیم که ارزیابی سطح روی در بدن ممکن است خطر ابتلا به پیش دیابت را پیش بینی کند و همچنین نشان دهنده پتانسیل افزودنی های غذایی حاوی روی، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه باشد.

یافته های این تحقیق در مجله Trace Elements in Medicine and Biology منتشر شده است.

بهترین راه برای جلوگیری از پیش دیابت یک شیوه زندگی سالم است. برای راهنمایی گام به گام به سوی غذا خوردن سالم، به برنامه Low Carb در سایت Diabetes.co.uk بپیوندید.

منبع خبر:

https://www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/low-zinc-levels-could-be-associated-with-prediabetes-risk-95685194.html