سطح بالاتری از تمرینات ورزشی با موفقیت در کاهش وزن طولانی مدت ارتباط دارد

2 نوامبر 2017 - یک مطالعه جدید بر روی شرکت کنندگان در مسابقه ی Biggest Loser  نشان داد که تمرینات ورزشی زیاد در حفظ وزن از دست رفته، کلید اصلی موفقیت می باشد.

افرادی با استعداد ژنتیکی و دارای اضافه وزن در معرض خطر بیشتری برای دیابت نوع 2 هستند، بنابراین، کشف دلایل اینکه چرا برخی افراد موفق به حفظ وزن از دست رفته میشوند و دیگران نمی توانند، مهم است.

Kevin Hall، محقق آمریکایی موسسه ملی دیابت، بیماریهای گوارشی و کلیوی در مریلند، پاسخ این سوال را یافت و آن "فعالیت بدنی در سطوحی بسیار بالاتر از توصیه های بیشتر دستورالعمل های بهداشتی" است.

پس از بررسی عادت های اصلی زندگی  14 شرکت کننده در مسابقه یBiggest Loser ، Kevin Hall  متوجه شد کسانی که بیشترین موفقیت را در حفظ وزن خود داشتند، فعالیت بدنی خود را بعد از 6 سال، بسیار افزایش داده اند.

به طور متوسط، افرادی که موفق به حفظ وزن قابل توجهی پس از کاهش وزن شدند، 80 دقیقه فعالیت متوسط یا 35 دقیقه فعالیت شدید را به زندگی روزمره خود اضافه کرده بودند.

در این مطالعه انواع تمرینات ورزشی مانند رفتن به سالن بدنسازی، از فعالیت بدنی غیر ورزشی در طول روز، مانند راه رفتن به محل کار، در 80 دقیقه در روز از هم مجزا نشد. این بدین معنی است که مزایای کاهش وزن می تواند با حداقل مقدار تلاش بدست آید.

Hall  و تیم او، هفت شرکت کننده  که مجددا 5 پوند نسبت به وزن ابتدای مسابقه اضافه وزن یافته بودند را با هفت شرکت کننده که توانسته بودند 81 پوند وزن از دست رفته ی خود را حفظ کنند، مقایسه کردند. میانگین کاهش وزن در 14 شرکت کننده، پس از شش سال، 13 درصد وزن اولیه ی آنها بود.

مشخص شد افرادی که کاهش وزن بیشتر از 24.9 درصد وزن اولیه ی خود را حفظ کرده اند، سطح فعالیت بدنی خود را 160 درصد افزایش داده اند، در حالیکه کسانی که مجددا افزایش وزن یافته بودند، فعالیت بدنی خود را تنها 30 درصد افزایش داده بودند.

کسانی که وزنشان پایدار مانده بودند، در فعالیتهای بدنی خود بین 11 تا 12.2 کیلو کالری بر کیلوگرم در روز سوزاندند، در حالیکه افرادی که افزایش وزن مجدد داشتند با فعالیت بدنی خود حدود 8.0 کیلو کالری بر کیلوگرم در روز انرژی میسوزاندند.

آستانه ی 11 کیلو کالری بر کیلوگرم در روز، برای حفظ کاهش وزن در این مطالعه تقریبا معادل 80 دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا 35 دقیقه فعالیت شدید است.

در مقایسه، دستورالعمل های فعالیت بدنی وزارت بهداشت انگلستان، حداقل 150 دقیقه در هفته ورزش متوسط و 75 دقیقه در هفته ورزش شدید را به بزرگسالان توصیه می کند.

تحقیقات پیشین Hall نشان داد که تقریبا تمام شرکت کنندگان در یک شوی تلویزیونی واقعی که پس از کاهش وزن مجددا دچار افزایش وزن شده بودند حدود 500 کالری کمتر از مقدار مورد نیاز انرژی می سوازندند.

این یافته های جدید نشان می دهد افرادی که وزن از دست رفته ی خود را حفظ کرده اند، برای مقابله با کاهش سوخت و ساز بدن، به فعالیت بدنی پرداخته اند. علاوه بر این، بین دریافت انرژی افرادی که موفق به حفظ وزن از دست رفته ی خود شده بودند و کسانیکه مجددا دچار افزایش وزن شدند، تفاوتی وجود ندارد.

اگر چه این مطالعه بسیار کوچک است و باید تکرار شود، اما به نظر می رسد کل پیام آن این است که مقدار غذایی که فرد مصرف می کند، تعیین کننده اصلی در کاهش وزن اولیه است و فعالیت بدنی کلید نگهداری این کاهش وزن است.یافته های این تحقیق در نشریه ی Obesity منتشر شد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2017/nov/high-exercise-levels-linked-to-long-term-weight-loss-success-in-biggest-loser-show-95095157.html