سابقه خانوادگی دیابت با افزایش تراکم مواد معدنی استخوان مرتبط است

21 اوت 2019 - ارتباط بین دیابت نوع 2 و افزایش خطر شکستگی استخوان به خوبی ثابت شده است. با این حال، در مورد اثر احتمالی سابقه خانوادگی دیابت بر تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) اطلاعات کمی وجود داشت. اکنون یک مطالعه توسط محققانی از چین تأیید کرده است که سابقه ی ابتلای اعضای درجه یک خانواده به دیابت، با افزایش BMD و همچنین مقاومت به انسولین ارتباط دارد.

از آنجایی که بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در معرض خطر بیشتری برای شکستگی استخوان قرار دارند ، درک پاتوفیزیولوژی اولیه ی BMD تغییر یافته، می تواند در توسعه ی راهکارهای پیشگیرانه از پوکی استخوان ناشی از دیابت بسیار مهم باشد. اگرچه شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد تراکم مواد معدنی استخواندر اکثر بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 نرمال تا بالاتر از نرمال است، اما هیچ اطلاعاتی تاکنون منتشر نشده است که نشان دهد آیا BMD در افراد دارای سابقه ی ابتلای اعضای درجه یک خانواده به دیابت تغییر یافته است یا خیر.

در این مطالعه ی جدید که تقریباً 900 زن یائسه با قند خون نرمال شرکت داشتند، مشخص شد کهBMD  در ستون فقرات کمری و گردن استخوان ران، در بین شرکت کنندگانی که دارای سابقه خانوادگی دیابت در اعضای درجه یک بودند، نسبت به افراد فاقد چنین سابقه ای، حتی در زنانی با قند خون نرمال به طور قابل توجهی بالاتر است. علاوه بر این، همین شرکت کنندگان دچار افزایش مقاومت به انسولین و هایپرانسولینمی بودند.

این یافته ها در مقاله ای با عنوان "ارتباط تراکم مواد معدنی استخوان با سابقه ی خانوادگی دیابت در اعضای درجه یک در زنان یائسه با قند خون نرمال" به صورت آنلاین در Menopause، مجله ی رسمی انجمن یائسگی آمریکای شمالی (NAMS) منتشر شد.

دکتر استفانی فوبیون، مدیر پزشکی NAMS می گوید: این مطالعه ارتباط بین سابقه ی خانوادگی دیابت و افزایش تراکم استخوان در زنان یائسه را نشان می دهد. این یافته ممکن است توضیحی برای سطح انسولین بالاتر در این زنان با استعداد ارثی به دیابت ارائه دهد، زیرا انسولین دارای خاصیت استخوان سازی است. اگرچه به نظر می رسد این موضوع خبر خوبی است، اما این زنان در معرض خطر بالاتری برای ابتلا به دیابت هستند که با شکنندگی اسکلتی و افزایش خطر شکستگی استخوانها ارتباط دارد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-08-family-history-diabetes-linked-bone.html