زمان نشستن زنان پس از بازنشستگی افزایش می یابد

5 جولای 2019- مطالعه ی FIREA توسط محققان دانشگاه Turku، نشان داد که مدت زمان نشستن زنان پس از بازنشستگی افزایش می یابد. چنین تغییر مشابهی در مردان یافت نشد. اما مردان هم در طول زندگی کاری و هم در بازنشستگی نسبت به زنان زمان بیشتری را صرف نشستن می کنند. بی تحرک بودن بمدت طولانی برای مثال نشستن طولانی مدت، دراز کشیدن یا لم دادن در صندلی راحتی در طول ساعات بیداری، برای سلامتی مضر است.

گذار به بازنشستگی، نحوه استفاده ی افراد از زمان و نحوه فعالیت آنها را تغییر می دهد. ارزیابی زمان استراحت و بی تحرک بودن روزانه ی افراد با استفاده از پرسشنامه ها دشوار است. بنابراین، در این مطالعه، تغییرات در زمان بی تحرکی افراد قبل و بعد از باز نشستگی، با کمک یک حسگر حرکتی که به مچ آنها وصل می شود، اندازه گیری شد.

کریستین سورسا، دانشجوی دکترا، از دانشگاه تورکو کشف کرد که زمان بی تحرکی زنان با گذر از زندگی کاری به بازنشستگی، بیش از یک ساعت افزایش می یابد. بیشترین تغییر در زمان بی تحرکی زنان بازنشسته ای مشاهده شد که در بخشهای خدماتی کار می کردند و یا کار فیزیکی و بدنی داشتند.

او افزود: تغییرات مشابهی در مردان مشاهده نشد با این که زمان بی تحرکی مردان در هر روز بیشتر از زنان بود: دو ساعت قبل از بازنشستگی و تقریبا یک ساعت بعد از بازنشستگی. مردها بیشتر اوقات در هنگام عصر و غروب در حالت نشسته بسر می بردند. در حقیقت، هم مردان و هم زنان باید زمان بی تحرکی خود را به ویژه در هنگام عصر و غروب کاهش دهند.

نشستن زیاد افراد را مستعد ابتلا به بیماری ها می کند

نشستن طولانی مدت، دراز کشیدن یا در لمیدن در صندلی راحتی ، موجب افزایش خطر ابتلای فرد به بیماری های قلبی-عروقی و دیابت نوع 2 می شود. به نظر نمی رسد که حتی ورزش شدید بتواند اثرات مضر زمان های بی تحرکی طولانی مدت را معکوس کند.

بر اساس این مطالعه، افراد بازنشسته باید سعی کنند که زمان بی تحرکی خود را کاهش دهند و بجای استراحت به ورزش های سبک، بپردازند. سورسا می گوید: باید به افزایش فعالیت های ورزشی بازنشستگان، بخصوص مردان توجه بیشتری شود؛ زیرا مردان در مطالعه ما روزانه تقریبا ده ساعت در روز در حالت بی تحرک و استراحت بسر می بردند.

نتایج این پژوهش حاصل بررسی 478 کارگر شهرداری بود، که حداقل چهار روز قبل از بازنشستگی و چهار روز بعد از آن، از یک سنسور حرکتی در مچ دست خود استفاده کردند. حسگر حرکتی با اندازه گیری شتاب می تواند بطور دقیق کل زمان بی تحرکی روزانه را ساعت به ساعت اندازه گیری کند.

مظالعه ی بازنشستگی و پیری در فنلاند (FIREA) در دانشگاه تورکو در سال 2013 آغاز شد و هدف اصلی آن بررسی تغییرات در عادات زندگی، سلامت و عملکرد و عوامل موثر بر افراد در سن بازنشستگی است. این تحقیق توسط پرفسور Sari Stenholm رهبری شد.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20190705/Sitting-time-increases-in-women-after-transition-to-retirement-study-reveals.aspx