زمان بلوغ پسران تحت تاثیر ابتلا به دیابت نوع 1، قرار نمی گیرد

9 ژوئیه 2019 - محققان دریافتند که بلوغ در پسران مبتلا به دیابت نوع 1 در مقایسه با پسرانی که به این بیماری مبتلا نیستند، به تأخیر نمی افتد.

در تحقیقات پیشین، محققان به تاثیر دیابت نوع 1 بر تاخیر خفیف در بلوغ پسران اشاره کرده بودند، اما مطالعه ی اخیر نشان می دهد که درمانهای مدرن اخیر با انسولین، با تاخیر در بلوغ پسران ارتباطی ندارد.

تیمی از محققان کشور شیلی، به بررسی بیش از 500 پسر که 148 نفر از آنان به دیابت نوع 1 مبتلا بودند، پرداختند. در این تحقیق به مدت 4 سال بر زمان بلوغ شرکت کنندگان که 7 تا 19 سال سن داشتند، نظارت شد.

محققان سن رسیدن به مراحل مختلف بلوغ را برای پسران مبتلا به دیابت نوع 1 ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و این اطلاعات را با اطلاعات پسرانی که به دیابت نوع 1 مبتلا نبودند، مقایسه کردند.

داده های دیگر از جمله شاخص توده بدنی(BMI)، مدت زمان ابتلای کودک به دیابت، متوسط​​ HbA1c و دوز انسولین روزانه ، جمع آوری شد. بررسی های دیگر نیز برای ارزیابی تاثیر این عوامل بر زمان بلوغ انجام شد.

محققان از مقیاس Tannerبرای تعیین زمان آغاز روند بلوغ استفاده کردند در این مقیاس تغییرات فیزیکی بدن در طول روند بلوغ، تعریف می شود. پنج مرحله در مقیاس Tannerوجود دارد: مرحله اول نشان دهنده قبل از بلوغ و مرحله پنجم نشان دهنده بلوغ کامل است. مرحله دوم نشان دهنده ی اولین نشانه های ظاهری شروع روند بلوغ است.

این مطالعه نشان داد افراد مبتلا به دیابت نوع 1، در سن پایین تری نسبت به افرادی که به این بیماری مبتلا نیستند، به مرحله دوم Tannerمی رسند. این روند در گروهی از پسران مبتلا به دیابت ادامه یافت بطوریکه این افراد شش ماه زودتر از افرادی که به این بیماری مبتلا نبودند، به مرحله ی سوم بلوغ رسیدند. با این حال، این تفاوت در زمان بندی بین گروه ها به اندازه کافی به لحاظ آماری معنی دار نبود.پرفسورEthel Codner، استاد غدد و متابولیسم و دیابت کودکان در موسسه تحقیقات مادر و کودک در دانشکده پزشکی دانشگاه شیلی، گفت:این یافته ها نشان می دهد که تاخیر در بلوغ و یا هیپوگنادیسم در پسران نوجوان مبتلا به دیابت نوع 1 که تحت درمان با دوزهای مختلف انسولین قرار می گیرند یا درجات صحیحی از کنترل متابولیک را در بسیاری از نقاط جهان دارند، اتفاق نمی افتد. داده های ما نشان دهنده یک سن نرمال برای بلوغ نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 است که با گزارشات قبلی مبنی بر تاخیر خفیف بلوغ متفاوت می باشد. یافته های این تحقیق در مجله ی Pediatric Diabetes منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2019/jan/puberty-timing-in-boys-not-affected-by-type-1-diabetes,-study-shows-92497671.html