رژیمهای جایگزینی مایع باعث کاهش وزن بیشتری نسبت به رژیم های کم کالری می شود

28مارس 2019 - بر اساس یک متاآنالیز از مطالعات تصادفی کنترل دار، رژیمهای جایگزین مایع به افراد دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت کمک می کند که به طور متوسط ​​حدود پنج پوند بیشتر از افرادی که از رژیم غذایی کم کالری تبعیت می کنند، وزن خود را کاهش دهند.

رژیم جایگزینی وعده ها که یکی از انواع رژیم های مایعات است، شامل شیک هایی است که جایگزین وعده های غذایی جامد می شوند. معمولا این شیک ها کالری کمتری نسبت به وعده های غذایی عادی دارند.برخی شرکت های رژیمی از این شیک ها تولید می کنند که می توانند جایگزین یک یا چند وعده غذایی شوند.این شیک ها طوری طراحی شده اند که تمام مواد مغذی مورد نیاز بدن برای عملکرد سالم را در خود داشته باشند.این موارد شامل درشت مغذی ها ( چربی، کربوهیدرات و پروتئین ) و ریز مغذی ها ( ویتامین ها و مواد معدنی ) می شوند.

در این تجزیه و تحلیل، که به سفارش انجمن اروپایی مطالعات دیابت انجام شد، نتایج مطالعاتی که در آنها بیماران بمدت 24 هفته تحت رژیم های غذایی مختلف بودند با مقایسه گردید. نتایج این بررسی نشان داد که رژیم های مایع جایگزینی وعده ها[1] منجر به کاهش بهتر شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک شده اند.نتایج این بازنگری در  Diabetes Care، مجله ی انجمن دیابت آمریکا منتشر شده است.

دکتر John Sievenpiper ، رئیس بیمارستان سنت مایکل در تورنتو، گفت: این مطالعه نشان می دهد یک ابزار دیگر برای کاهش وزن و دستیابی به وزن سلامت برای بیماران مبتلا به دیابت وجود دارد. اما من تاکید می کنم که ما نمی توانیم یک روش را بعنوان بهترین روش معرفی کنیم. روش برتر روشی است که فرد قادر به پیروی از آن و حفظ و ادامه ی آن در دراز مدت باشد.

میانگین کالری تخمین زده شده در رژیم مایعی که توسط بیماران مورد استفاده قرار گرفته بود، حدود 20 درصد انرژی مصرفی آنها بود. این بازنگری نشان می دهد که استفاده از جایگزین های مایع در یک برنامه ی رژیمی ساختارمند ممکن است یک جایگزین مناسب برای جایگزینی یک یا دو وعده غذایی در روز در کنار مصرف میوه ها، سبزیجات و آجیل برای رسیدن به کالری مناسب روزانه باشد.

دکتر Sievenpiper گفت: من فکر می کنم جایگزینی رژیم های مایع با وعده های غذایی می تواند راهی برای کاهش وزن در کوتاه مدت باشد اما پس از آن باید با تدوین یک رژیم غذایی سالم تر، بتوان این وزن را در طول زمان حفظ کرد و از بازگشت به وزن قبلی جلوگیری نمود.

در این بازنگری همچنین تاثیر رژیم غذایی مایع در آزمایشات تصادفی کنترل شده برای عوامل دیگر مانند چربی بدنی، اندازه ی دور کمر و فشار خون دیاستولیک بررسی شد، اما نتایج تنها بیانگر تفاوت معنادار بالینی کمی بود.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-03-liquid-meal-contributed-greater-weight.html

 [1]liquid meal replacements