رژیم کتوژنیک از رژیم کم چرب برای بیماران مبتلا به پیش دیابت و دیابت نوع 2 موثرتر است

 4 ژانویه 2018- یک رژیم کتوژنیک در کاهش چشمگیر وزن، کاهش HbA1c و کاهش نیاز به دارو در مقایسه با یک رژیم کم چرب در یک مطالعه ی 12 ماهه موفق تر بود.

 در دنیای مدرن امروز، علاقه ی افراد زیادی به رژیم های غذایی کتوژنیک به عنوان راهی برای مقابله با افزایش وزن و بالا بودن قندخون جلب شده است.

در این مطالعه که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا انجام شده است، رژیم غذایی کتوژنیک بسیار کم کربوهیدرات و حاوی چربی بالا در مقایسه با یک رژیم کم چرب و کم کالری بر روی 34 فرد بالغ دارای اضافه وزن آزمایش شد. همه ی شرکت کنندگان دارای مقدار HbA1c بالاتر از 6 درصد در شروع تحقیق بودند که این به معنای ابتلا آنها به پیش دیابت با دیابت نوع 2 بود.

به شرکت کنندگان در گروه رژیم غذایی کتوژنیک آموزش داده شد که کمتر از 20 تا 50 گرم در روز کربوهیدرات استفاده کنند و دستورالعملی برای اندازه گیری میزان کتون خون به آنها داده شد. مقدار کتون خون آنها باید بین 0.5تا 3  میلی مول بر لیتر باشد و دوباره در هفته اندازه گیری گردد.

 به شرکت کنندگان در گروه رژیم غذایی کم چرب توضیح داده شد که بین 45 تا 50 درصد از کالری خود را از کربوهیدرات ها دریافت کنند و میزان مصرف چربی ها را در رژیم خود کاهش دهند و 500  کالری در روز کمتر از نیازشان برای حفظ وزن خود دریافت کنند.

به هر دو گروه، فعالیت فیزیکی روزانه، خواب کافی و استراتژیهای رفتاری مانند انتخاب و خوردن هوشمندانه ی غذاها توصیه گردید.

 نتایج نشان داد که گروه رژیم غذایی کتوژنیک وزن بیشتری(7.9کیلوگرم) نسبت به گروه کم چرب(1.7کیلوگرم) از دست داده اند. علاوه بر این، کاهش مقدار HbA1c در گروه کتوژنیک بیشتر بود، بطوریکه از مقدار هموگلوبین A1cگروه کتوژنیک 0.5درصد کاسته شده بود، در حالیکه میزان کاهش HbA1c در گروه کم چرب تنها 0.2درصد بود.

 6 نفر از ده فرد در گروه کتوژنیک توانستند از مصرف داروهای دیابت بی نیاز شوند اما هیچ یک از 6 فرد در گروه رژیم غذایی کم چرب، موفق به قطع مصرف داروهای دیابت خود نشدند.

یافته ها در مورد کاهش وزن قابل توجه بود. در طی 6 ماه اول، کاهش وزن گروه کتوژنیک بیش از گروه کم چرب بود(6.1 کیلوگرم در برابر1.7 کیلوگرم). این موضوع جالب توجه است زیرا در شش ماهه ی اول گروه کم چرب میزان کالری کمتری را نسبت به گروه کتوژنیک مصرف می کردند(1480 کیلوگرم در برابر 1590کیلوکالری). از یافته های دیگر این مطالعه این بود که در گروه کم چرب رعایت محدودیت دریافت کالری تا 12 ماه سخت تر بود. بطوریکه میزان دریافت کالری تا 1680 کیلوگرم در گروه رژیم غذای کم چرب بالا رفته بود در حالیکه گروه کتوژنیک مقادیر کمتری کالری تا انتهای مطالعه دریافت می کردند(1530کیلوکالری).

این نتایج بیانگر دو مورد بود: کاهش کالری دریافتی برای کاهش وزن بهتر نیست و دوم اینکه  بنظر می رسد محدودیت مصرف کربوهیدرات ها برای محدودیت دریافت انرژی در دراز مدت آسانتر از محدودیت مصرف چربیها است. بطور کلی، کاهش وزن بیشتر، کاهش HbA1c و کاهش نیاز به دارو نشان می دهد که رژیم کتوژنیک یک انتخاب بهتر نسبت به رژیم کم چرب و کم کالری است که در حال حاضر در توصیه های تغذیه ای به افراد دیابتی پیشنهاد می شود.

 نتایج این مطالعه در مجله ی Nutrition &Diabetes journal منتشر گردید.

 منبع:

www.diabetes.co.uk/news/2018/jan/ketogenic-diet-beats-low-fat-in-study-of-patients-with-prediabetes-and-type-2-diabetes-90539472.html