رژیم غذایی کم کربوهیدرات می تواند خطر مرگ زودرس را افزایش دهد

28 اوت 2018- بر اساس یک مطالعه بزرگ که در کنفرانس ESC 2018 ارائه شد، رژیم های کم کربوهیدرات ناامن هستند و باید از آنها اجتناب کرد.
سکته مغزی و سرطان که علل مختلف این مرگهای زودرس هستند در این افراد افزایش می یابد و بهمین دلیل باید از این رژیمها اجتناب کرد.
چاقی یکی از مسائل مهم بهداشتی در سراسر جهان است و خطر بیماری های مزمن مانند بیماری های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2 و سرطان را افزایش می دهد.اغلب برای مقابله با چاقی،رژیم های غذایی مختلف مانند رژیم های کم کربوهیدرات با پروتئین و چربی بالا، پیشنهاد می شود. با این حال،ایمنی درازمدت این رژیم ها مورد بحث است؛ مطالعات قبلی نشان دهنده ی نتایج متضاد تاثیر آنها بر خطر بیماری های قلبی عروقی، سرطان و مرگ است.
این مطالعه به طور آینده نگر ارتباط بین رژیم های کم کربوهیدرات و مرگ و میر به همه ی دلایل و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی، بیماری های مغزی عروقی (از جمله سکته مغزی) و سرطان را در یک نمونه ی ملی از جمعیت افراد آمریکایی، متشکل از 24825 نفر از شرکت کنندگان در نظرسنجی ملی بهداشت و تغذیه ایالات متحده ""NHANES در طول سالهای 1999 تا 2010 بررسی نمود. خطر مرگ و میر به همه ی دلایل در افرادی که کمترین میزان کربوهیدرات ها را مصرف می کردند در مقایسه با شرکت کنندگانی با بالاترین میزان مصرف کربوهیدرات، ، در طی یک پیگیری 6/4 ساله ، 32٪ بیشتر بود. علاوه بر این، خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی، عروق کرونر و سرطان به ترتیب 51٪، 50٪ و 35٪ در افرادی با حداقل مصرف کربوهیدرات افزایش یافته بود.
نتایج به دست آمده در یک متاآنالیز از هفت مطالعه ی کوهورت آینده نگر با شرکت 447،506 نفر و میانگین پیگیری 6/15 سال تأیید شد، نتایج این متاآنالیز نشان داد خطر کل مرگ و میر، مرگ و میر به دلیل بیماریهای قلبی عروقی و سرطان در افرادی که از کمترین میزان کربوهیدرات استفاده می کردنددر مقایسه با رژیم های غذایی پر کربوهیدرات، به ترتیب 15٪، 13٪ و 8٪  افزایش می یابد.

پروفسور Banach گفت: رژیم های غذایی کم کربوهیدرات ممکن است در کوتاه مدت برای از دست دادن وزن، کاهش فشار خون و بهبود کنترل قند خون مفید باشند، اما مطالعه ی ما نشان می دهد که در دراز مدت این نوع از رژیمهای غذایی با افزایش خطر مرگ به همه ی دلایل و مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی، بیماری مغزی و سرطان ارتباط دارد.
سن متوسط شرکت کنندگان در مطالعهNHANES ​​ 47.6 سال و 51٪ آنها زن بودند. آنها بر اساس درصد معمول کربوهیدرات ها در رژیم غذایی خود، به 4 رده تقسیم شدند. نتایج این بررسی نشان داد که خطرات مرگ و میر ناشی از همه ی علل و علل خاص در طی یک پیگیری 6/4 ساله به طور متوسط ​​با کاهش مصرف کربوهیدراتها، افزایش می یابد و این نتیجه پس از تعدیل برای تمامی عوامل موجود که ممکن است بر این رابطه تاثیر گذارند، همچنان ثابت ماند.

 محققین همچنین ارتباط بین مرگ و میر به همه ی دلایل با کاهش مصرف کربوهیدرات را برای افراد چاق (شاخص توده بدنی یا BMI  برابر با 30 کیلوگرم بر متر مربع یا بیشتر) و افراد غیر چاق( BMI کمتر از30 کیلوگرم بر متر مربع) در دو گروه سنی :55 ساله ها و بالاتر، در مقابل افرادی با سن کمتر از 55 سال، بررسی کرده و متوجه شدند که این ارتباط در میان شرکت کنندگان مسن تر غیر چاق، قوی تر است.
پروفسور Banach با اشاره به ارتباط مصرف پروتئینهای حیوانی و مخصوصا گوشت قرمز و فرآورده های گوشتی با افزایش خطر ابتلا به سرطان، گفت: ممکن است مبنای مکانیسم های ارتباط بین رژیم های کم کربوهیدرات و افزایش مرگ و میر، کاهش مصرف فیبر و میوه ها و افزایش مصرف پروتئینهای حیوانی، کلسترول و چربی اشباع در این نوع از رژیم های غذایی باشد. همچنین ممکن است تفاوت های موجود در مواد معدنی، ویتامین ها و مواد شیمیایی نیز در آن دخیل باشد. وی نتیجه گیری کرد: مطالعه ما نشان دهنده ارتباط نامطلوب بین رژیم های کم کربوهیدرات و مرگ و میر به همه ی علل و علل خاص بر اساس داده های فردی و نتایج حاصل از مطالعات قبلی است. این یافته ها نشان می دهد که رژیم های غذایی کم کربوهیدرات نا امن هستند و نباید توصیه شوند.

منبع و سایت خبر:

https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Low-carbohydrate-diets-are-unsafe-and-should-be-avoided

https://www.news-medical.net/news/20180828/Low-carbohydrate-diet-can-increase-risk-of-premature-death-finds-study.aspx