رژیم غذایی کم کربوهیدرات به عنوان درمان چاقی در مقایسه با رژیم پر کربوهیدرات، بهتر عمل می کند

15نوامبر 2018- تحقیقات جدید نشان می دهد خوردن رژیم غذایی کم کربوهیدرات، موفقیت درمان های چاقی را با کمک به کاهش وزن افراد بهبود می بخشد.
یافته های منتشر شده در BMJ نشان می دهد که چگونه خوردن رژیمهای غذایی کربوهیدرات کم، با چربی بالا سبب افزایش متابولیسم شرکت کنندگان دارای اضافه وزن، شده و اجازه می دهد آنها کالری بیشتری سوزانده و گرسنگی کمتری را در مقایسه با افراد گروه رژیم غذایی با کربوهیدرات بالا و چربی کم، تجربه کنند.
محققان می گویند: این اثر متابولیکی ممکن است به موفقیت درمان چاقی کمک کند، به خصوص در افرادی که ترشح انسولین بالایی دارند.
در این مطالعه ،164 فرد مبتلا به اضافه وزن با شاخص توده بدنی(BMI) 25 یا بالاتر شرکت داشتند. همه ی شرکت کنندگان 12درصد از وزن بدن خود را در ابتدا با یک رژیم غذایی ده هفته ای که 45٪ از کل انرژی موجود در آن را کربوهیدرات، 30٪ چربی و 25٪ پروتئینها تشکیل می دادند، از دست دادند.
سپس شرکت کنندگان به مدت بیش از 20 هفته از یک رژیم غذایی با کربوهیدرات بالا، متوسط ​​یا کم تبعیت کردند.محتوای کربوهیدرات در رژیم غذایی با کربوهیدرات زیاد 60٪، در رژیم با کربوهیدرات متوسط​​ 40٪ و در رژیم با کربوهیدرات کم 20٪ بود.
در گروه رژیم غذایی کم کربوهیدرات، شرکت کنندگان به طور متوسط ​​بیش از 200 کیلوکالری در روز، بیشتر از کسانی که از رژیم های غذایی پر کربوهیدرات تبعیت کرده بودند، انرژی سوزاندند.آنها همچنین کاهش12 درصدی در مقدار هورمون گرلین(هورمون گرسنگی) را تجربه کردند، در مقایسه کاهش هورمون گرلین برای افرادی که از رژیم با کربوهیدرات بالا تبعیت می کردند، تنها 5 درصد، گزارش شد.
این مزایا در میان افرادی که ترشح انسولین بالاتری داشتند، برجسته تر بود. همانطور که می دانیم بالا بودن انسولین می تواند منجر به مقاومت به انسولین در افراد دارای اضافه وزن شود، و یکی از نشانه های ابتلا به دیابت نوع 2 است. افرادی که از رژیم کم کربوهیدرات تبعیت می کردند و ترشح انسولین بالاتری داشتند، به طور متوسط بیش از 300 کیلوکالری در روز ​​در مقایسه با گروه کربوهیدرات بالا، انرژی سوزاندند.
محققان می گویند این نتایج نشان می دهد که افزایش سطح انسولین پس از صرف غذایی با کربوهیدرات بالا، ممکن است باعث افزایش گرسنگی و کاهش سوزاندن انرژی می شود.
به گفته ی دکتر  Zoë Harcombe، این یافته ها، شک در مورد مدل کالری دریافتی و کالری مصرفی(CICO)  چاقی را که دارای نقایصی است، افزایش داده است. در عوض این  نتایج با مدل تازه ای که برای چاقی ارائه شده است یعنی مدل کربوهیدرات-انسولین سازگاری بیشتری دارد.
نتایج به دست آمده، با خطر مشی انجمن تغذیه بریتانیا مطابقت دارد و بیانگر آن است که یک رژیم غذایی کم کربوهیدرات باید یکی از رویکردهای مناسب برای مدیریت دیابت نوع 2 در بزرگسالان باشد.
یادداشت سردبیر: روز جهانی دیابت در روز چهاردهم نوامبر، سالگرد پیروزی سه سالۀ برنامه کم کربوهیدرات ما است.این برنامه تاکنون نشان داده است که چگونه با خوردن یک رژیم غذایی سالم و واقعی، افراد می توانند وزن خود را کاهش دهند، HbA1c  خود را بهبود بخشند و حتی دیابت نوع 2 خود را معکوس کنند.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/nov/low-carb-diet-outperforms-high-carb-as-obesity-treatment,-study-reveals-97744931.html